nlen

De NSOB biedt hoogwaardige opleidingen, leerateliers en zomercursussen, waarin altijd een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk.

Het onderzoek van de NSOB is ondergebracht in de NSOB Denktank, die onderzoek met wetenschappelijke kwaliteit en praktische relevantie verricht.

Onderzoek voor Verus; zo verenig je mensen rondom onderwijs

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur onderzocht voor Verus welke betekenis een schoolvereniging kan hebben in deze tijd.  lees meer

De kunst van het akkoord – nieuw denktankonderzoek

Over de vraag wat akkoorden zijn en wat voor betekenis ze hebben in termen van sturing, schreven wij in het onderzoek 'De kunst van het akkoord: strategische stappen voor het sturen met akkoorden'. lees meer

Stagiairs gezocht

De NSOB heeft in 2019 en 2020 plaats voor een aantal stagiairs. lees meer

Paul Frissen over de groei van het aantal kliklijnen in de Volkskrant en Radio1

Van het ongeoorloofd voederen van eenden tot bijstandsfraude: voor iedere misstand is er in Nederland wel een meldpunt. ‘Klikken’ lijkt sociaal geaccepteerd te zijn. Maar aan de toegenomen sociale controle kleeft een schaduwzijde. lees meer

Start Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijsbeleid op 14 november 2019

Op donderdag 14 november 2019 start de zesde uitvoering van het Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijsbeleid, dat de NSOB verzorgt in samenwerking met het Ministerie van OCW. In dit leeratelier zal concreet worden ingegaan op dilemma’s en consequenties van relevante ontwikkelingen voor strategisch handelen binnen bestuur, beleid en vormgeving van het Hoger Onderwijs. lees meer

Onderzoek voor Verus; zo verenig je mensen rondom onderwijs

De kunst van het akkoord – nieuw denktankonderzoek

Stagiairs gezocht

Paul Frissen over de groei van het aantal kliklijnen in de Volkskrant en Radio1

Start Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijsbeleid op 14 november 2019

2019 – De kunst van het akkoord: strategische stappen voor het sturen met akkoorden

Akkoorden, pacten, deals en convenanten: in het openbaar bestuur wordt er in toenemende mate mee gewerkt. Dit werpt de vraag op wat een akkoord eigenlijk is en wat voor betekenis het heeft in termen van sturing. Over deze vragen gaat... lees meer

2019 – Verrijken van Verantwoording (working paper)

In dit working paper reflecteren we op de uitdagingen van verantwoording over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. ... lees meer

2019 – De uitdaging van uitkeren

Een essay over informatie-uitwisseling en verantwoording in een veranderend landschap van financiële en bestuurlijke verhoudingen. ... lees meer