nlen

De NSOB biedt hoogwaardige opleidingen, leerateliers en zomercursussen, waarin altijd een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk.

Het onderzoek van de NSOB is ondergebracht in de NSOB Denktank, die onderzoek met wetenschappelijke kwaliteit en praktische relevantie verricht.

Interview Mark van Twist over boek Woorden Wisselen

Op de website managementboek.nl is een interview verschenen met Mark van Twist. Onderwerp is zijn boek Woorden Wisselen dat in september 2018 is verschenen.  lees meer

Bespreking Staat en Taboe door Rinus Otte (Hoogleraar RUG en lid College Procureurs-Generaal OM)

Rinus Otte, Hoogleraar Organisatie rechtspleging RUG en lid van het College van Procureurs-Generaal Openbaar Ministerie, was een van de sprekers tijdens de vernissage van het boek Staat en Taboe van Paul Frissen. Zijn tekst is gepubliceerd op de website Ivoren Toga.  lees meer

Vacature Projectmanager

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) is op zoek naar een enthousiaste en flexibele projectmanager lees meer

Winter course Ambtelijk Vakmanschap: meld u snel aan!

Staat en Taboe op lijst beste filosofieboeken 2018 van Trouw

Het boek Staat en Taboe van Paul Frissen staat op de lijst 'beste filosofieboeken 2018' van het dagblad Trouw.  lees meer

Interview Mark van Twist over boek Woorden Wisselen

Bespreking Staat en Taboe door Rinus Otte (Hoogleraar RUG en lid College Procureurs-Generaal OM)

Vacature Projectmanager

Winter course Ambtelijk Vakmanschap: meld u snel aan!

Staat en Taboe op lijst beste filosofieboeken 2018 van Trouw

2019 – Gemeenteraden positioneren

In dit essay bepleiten de auteurs dat het positioneren van de gemeenteraad geen kwestie is van professionaliseren, maar van politiseren. En dat politiseren is een kwestie van het balanceren van de strijd om het verschil (divergentie) en het vinden van... lees meer

2018 – Opgavegericht evalueren: beleidsevaluatie voor systeemverandering

Regelmatig komen er beleidsvraagstukken voorbij die vanwege hun structuur, kenmerken of context niet goed passen bij de 'gouden standaard' van evaluatieonderzoek. Dit essay is een pleidooi voor opgavegericht evalueren, waarin de aanpak van de maatschappelijke opgave centraal staat, met rekenschap... lees meer

2018 – Dilemmas of central governance and distributed autonomy in education

Het Nederlandse onderwijssysteem staat bekend om de grote autonomie van onderwijsinstellingen en heeft te maken met een aantal typische sturingsproblemen. Omdat verantwoordelijkheden gedecentraliseerd belegd zijn, is de overheid in grote mate afhankelijk van de inzet van anderen om doelstellingen te... lees meer