nlen

De NSOB biedt hoogwaardige opleidingen, leerateliers en zomercursussen, waarin altijd een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk.

Het onderzoek van de NSOB is ondergebracht in de NSOB Denktank, die onderzoek met wetenschappelijke kwaliteit en praktische relevantie verricht.

Aankondiging “the State of Science” woensdag 15 mei Utrecht

In een nieuwe serie bijeenkomsten – “The State of Science” genaamd – gaat de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) langs alle Nederlandse bestuurskunde instituten/faculteiten, om te horen wat in hun ogen de belangrijkste ontwikkelingen van het vakgebied zijn. De aftrap van de State of Science bijeenkomsten vindt plaats op 15 mei 2019 bij het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. lees meer

De nieuwsbrief is uit!

Nieuwsbrief nr. 02 | April 2019 lees meer

Afscheid decaan Metropool prof.dr. Arthur Ringeling

Op donderdag 28 maart jl. vond de bijeenkomst ‘Politiek en bestuur in de grote stad’ plaats ter afscheid van onze decaan prof. dr. Arthur Ringeling. Prof dr. Arthur Ringeling was sinds 2010 als decaan betrokken bij de opleiding Metropool. De bijeenkomst was een speciale gelegenheid om onze dank uit te spreken voor zijn jarenlange inzet. lees meer

MPA voorlichtingsbijeenkomst

Op dinsdag 9 april 2019 vindt van 15.30 uur tot 17.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst plaats van de leergang ‘Master of Public Administration’. Locatie is het pand van de NSOB, Lange Voorhout 17 in Den Haag. De nieuwe leergang start dinsdag 26 november 2019. lees meer

MPA jaarcongres: transitiedenken en 30 jaar MPA!

Op vrijdag 8 maart 2019 vond het jaarlijkse MPA (Master of Public Administration) alumnicongres plaats. Zo’n 130 alumni en fellows van de opleiding waren aanwezig om elkaar weer te zien, voor nieuwe ontmoetingen en voor een mooi inhoudelijk programma. Daarnaast werd uitgebreid stilgestaan bij het 30-jarige bestaan van de MPA. lees meer

Aankondiging “the State of Science” woensdag 15 mei Utrecht

De nieuwsbrief is uit!

Afscheid decaan Metropool prof.dr. Arthur Ringeling

MPA voorlichtingsbijeenkomst

MPA jaarcongres: transitiedenken en 30 jaar MPA!

2019 – Vernieuwing van de verantwoording

In dit essay reflecteren de auteurs op de wijze waarop digitalisering en dataficering publieke verantwoording vernieuwen bij de provincie Zuid-Holland.... lees meer

2019 – Gemeenteraden positioneren

In dit essay bepleiten de auteurs dat het positioneren van de gemeenteraad geen kwestie is van professionaliseren, maar van politiseren. En dat politiseren is een kwestie van het balanceren van de strijd om het verschil (divergentie) en het vinden van... lees meer

2018 – Opgavegericht evalueren: beleidsevaluatie voor systeemverandering

Regelmatig komen er beleidsvraagstukken voorbij die vanwege hun structuur, kenmerken of context niet goed passen bij de 'gouden standaard' van evaluatieonderzoek. Dit essay is een pleidooi voor opgavegericht evalueren, waarin de aanpak van de maatschappelijke opgave centraal staat, met rekenschap... lees meer