nlen

De NSOB biedt hoogwaardige opleidingen, leerateliers en zomercursussen, waarin altijd een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk.

Het onderzoek van de NSOB is ondergebracht in de NSOB Denktank, die onderzoek met wetenschappelijke kwaliteit en praktische relevantie verricht.

Paul Frissen: ‘Burgerparticipatie kan alleen slagen als de overheid zich er buiten houdt’

Paul Frissen was afgelopen vrijdag 16 augustus om 15.00 uur te beluisteren op Radio1 bij EenVandaag. lees meer

Lunchbijeenkomst bij J&V op 9 september

Op maandag 9 september organiseert de Vereniging voor Bestuurskunde in samenwerking met het Ministerie van J & V een lunchbijeenkomst rondom het boek  "De institutionele crisis van de rechtstaat”. lees meer

Summer course Integriteit in het openbaar bestuur (29 en 30 augustus 2019)

De tweedaagse summer course Integriteit in het Openbaar Bestuur gaat over de vraag hoe we naar integriteitsvraagstukken kunnen kijken in de woelige en misschien wel onveilige context van het openbaar bestuur. We gaan in twee dagen op zoek naar de grijze gebieden en rafelige randjes van integriteit: hoe ontwikkel je een integere cultuur, hoe ga je om met conflicterende waarden en welke rol speelt moreel leiderschap daarin? lees meer

Start Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijsbeleid op 14 november 2019

Op donderdag 14 november 2019 start de zesde uitvoering van het Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijsbeleid, dat de NSOB verzorgt in samenwerking met het Ministerie van OCW. In dit leeratelier zal concreet worden ingegaan op dilemma’s en consequenties van relevante ontwikkelingen voor strategisch handelen binnen bestuur, beleid en vormgeving van het Hoger Onderwijs. lees meer

De nieuwsbrief is uit!

Nieuwsbrief nr. 04 | Juli 2019 lees meer

Paul Frissen: ‘Burgerparticipatie kan alleen slagen als de overheid zich er buiten houdt’

Lunchbijeenkomst bij J&V op 9 september

Summer course Integriteit in het openbaar bestuur (29 en 30 augustus 2019)

Start Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijsbeleid op 14 november 2019

De nieuwsbrief is uit!

2019 – Verrijken van Verantwoording (working paper)

In dit working paper reflecteren we op de uitdagingen van verantwoording over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. ... lees meer

2019 – De uitdaging van uitkeren

Een essay over informatie-uitwisseling en verantwoording in een veranderend landschap van financiële en bestuurlijke verhoudingen. ... lees meer

2019 – Expliciete politiek

In dit essay reflecteren de auteurs op de wijze waarop digitalisering en dataficering publieke verantwoording vernieuwen bij de provincie Zuid-Holland.... lees meer