nlen

Volgens onderzoek van het CBS (2015) zijn er 65.910 jongeren ‘buiten beeld’ voor de overheid. Jongeren ‘buiten beeld’ zijn jongeren die niet naar school gaan, niet werken en geen uitkering ontvangen. Omdat ze niet ingeschreven staan als werkzoekend, is het voor gemeenten moeilijk om ze te bereiken. ‘Informele organisaties’ hebben vaak veel meer contact met deze jongeren. Het ministerie van SZW wilt deze ‘informele organisaties’ betrekken in haar beleid rondom deze groep jongeren. Dergelijke organisaties bevinden zich buiten het bereik van de overheid, het zijn maatschappelijke initiatieven, maar spelen wel een belangrijke rol in het contact met de jongeren. Kunnen overheidsorganisaties – Rijk of gemeenten – van die kennis gebruik maken en hoe werkt dat? Kunnen zij informele organisaties ‘inzetten’ in formeel beleid? In dit essay beschrijven wij in opdracht van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid van het ministerie van SZW de dilemma’s en vraagstukken bij deze aanpak.

download

Details

TitelZien, lezen, helpen. Over het bereiken van jongeren buiten beeld.
publicatiejaar2016
themaBeleid en strategie
Politiek en bestuur
Toezicht en governance
auteurs

Daphne Bressers

Paul Frissen
Martijn van der Steen

steekwoordenjeugd, jeugdwerkloosheid, buiten beeld, jongeren, beleid, onderwijs, ministerie SZW, informele organisaties

gerelateerde publicaties

2019 – Verrijken van Verantwoording (working paper)

In dit working paper reflecteren we op de uitdagingen van verantwoording over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. ... lees meer

2019 – De uitdaging van uitkeren

Een essay over informatie-uitwisseling en verantwoording in een veranderend landschap van financiële en bestuurlijke verhoudingen. ... lees meer
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl