nlen

Volgens onderzoek van het CBS (2015) zijn er 65.910 jongeren ‘buiten beeld’ voor de overheid. Jongeren ‘buiten beeld’ zijn jongeren die niet naar school gaan, niet werken en geen uitkering ontvangen. Omdat ze niet ingeschreven staan als werkzoekend, is het voor gemeenten moeilijk om ze te bereiken. ‘Informele organisaties’ hebben vaak veel meer contact met deze jongeren. Het ministerie van SZW wilt deze ‘informele organisaties’ betrekken in haar beleid rondom deze groep jongeren. Dergelijke organisaties bevinden zich buiten het bereik van de overheid, het zijn maatschappelijke initiatieven, maar spelen wel een belangrijke rol in het contact met de jongeren. Kunnen overheidsorganisaties – Rijk of gemeenten – van die kennis gebruik maken en hoe werkt dat? Kunnen zij informele organisaties ‘inzetten’ in formeel beleid? In dit essay beschrijven wij in opdracht van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid van het ministerie van SZW de dilemma’s en vraagstukken bij deze aanpak.

download

Details

TitelZien, lezen, helpen. Over het bereiken van jongeren buiten beeld.
publicatiejaar2016
themaBeleid en strategie
Politiek en bestuur
Toezicht en governance
auteurs

Daphne Bressers

Paul Frissen
Martijn van der Steen

steekwoordenjeugd, jeugdwerkloosheid, buiten beeld, jongeren, beleid, onderwijs, ministerie SZW, informele organisaties

gerelateerde publicaties

2019 – Vernieuwing van de verantwoording

In dit essay reflecteren de auteurs op de wijze waarop digitalisering en dataficering publieke verantwoording vernieuwen bij de provincie Zuid-Holland.... lees meer

2019 – Gemeenteraden positioneren

In dit essay bepleiten de auteurs dat het positioneren van de gemeenteraad geen kwestie is van professionaliseren, maar van politiseren. En dat politiseren is een kwestie van het balanceren van... lees meer
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl