nlen

Nieuwe vormen van technologie spelen een steeds belangrijkere rol in ons dagelijks leven. Social media als Twitter, Facebook en Instagram zijn al niet meer weg te denken. Datzelfde geldt voor het werken met informatie die zich als data aandient en wordt opgeslagen in de cloud, en ook de inzet van nieuwe technologieën als Blockchain en Artificial Intelligence komt steeds dichterbij. Langzaam maar zeker leven we in een wereld waarin alles wat we doen wordt uitgedrukt in data en iedereen continu verbonden is met en door internet via uiteenlopende vormen van technologie.

Digitalisering en dataficering zijn beloftevol als het gaat om de ontwikkeling naar een transparante(re) overheid. Zo biedt het kansen om de afstand tussen overheid en samenleving te verkleinen: hoe geef je de overheid weer terug aan de mensen? Technologische ontwikkelingen scheppen hier immers tal van nieuwe mogelijkheden voor. Het daagt overheden uit na te denken hoe burgers meer betrokken kunnen zijn bij beleidsprocessen op een wijze die bij hen past, waardoor zij ook (weer) eigenaarschap voelen voor de maatschappelijke vraagstukken die spelen op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Dat gaat niet om afstand te nemen van taken en verantwoordelijkheden, maar om een brede(re) opvatting van publieke verantwoording: als overheid laten zien wat je doet, hoe je dat doet en waarom je dat doet. Een vorm van verantwoording 2.0.

In dit essay reflecteren de auteurs op deze ontwikkeling door in te zoomen op hoe de provincie Zuid-Holland hier vorm en invulling aan geeft. De provincie Zuid-Holland timmert sinds enkele jaren hard aan de weg als het gaat om het worden van een opgavegerichte netwerkorganisatie. Digitalisering en dataficering kunnen daar mogelijk aan bijdragen. De provincie Zuid-Holland is immers ook op dit vlak ambitieus en wil het netwerkend werken naar een volgend niveau brengen door dit te koppelen aan het zogeheten “datagedreven werken”. Digitalisering en dataficering zijn echter ook ontwikkelingen waar een zekere spanning op rust vanwege de onvoorspelbare dynamiek die het teweeg brengt. Niet alleen de mogelijkheden maar ook de valkuilen zijn nog onontdekt. Het maakt de vraag relevant hoe ver je als overheid in de ontwikkeling naar totale transparantie kan, mag en wil gaan.

download

Details

TitelVernieuwing van de verantwoording. Hoe digitalisering en dataficering bijdragen aan innovatieve publieke verantwoording bij de provincie Zuid-Holland.
publicatiejaar2019
themaBeleid en strategie
Sturen in netwerken
Toezicht en governance
auteurs

Jorgen Schram
Martijn van der Steen
Mark van Twist

steekwoordendigitalisering; dataficering; publieke verantwoording; verantwoording 2.0; innovatie
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

gerelateerde publicaties

2019 – Verrijken van Verantwoording (working paper)

In dit working paper reflecteren we op de uitdagingen van verantwoording over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. ... lees meer

2019 – De uitdaging van uitkeren

Een essay over informatie-uitwisseling en verantwoording in een veranderend landschap van financiële en bestuurlijke verhoudingen. ... lees meer