nlen

Op het hoogtepunt van de massamediale herontdekking van de vluchtelingenproble­matiek en te midden van alle maatschappelijk rumoer rondom de fors toegenomen instroom van asielzoekers, kregen wij een opdracht. Wij – zes ambtenaren van Rotter­dam, Den Haag en Utrecht en tevens studenten van de opleiding Master of City Admi­nistration van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur  – werden door de gemeentesecretarissen van de vier grote gemeenten (G4) gevraagd om onderzoek te doen naar, zoals het vereenvoudigd heette: ‘vluchtelingen’. Een opdracht die wij met veel enthousiasme omarmden. Ieder vanuit de eigen interesse en achtergrond, maar met een gezamenlijke gedachte dat er winst te behalen is in de wijze waarop Neder­land beleidsmatig omgaat met deze ‘vluchtelingen’.

We hebben ervoor gekozen om ons onderzoek vanuit drie dimensies te belichten. Vanuit het systeem, de individu en de omgeving. Macro en micro, met het tussenliggende meso. Het rapport bestaat dan ook uit drie delen: “Opvang met perspectief”, over het systeem, wetgeving en procedures, “Stedelijk burgerschap”, over de mens in het systeem, en “Den Haag, stad van aankomst”, over de nieuwe omgeving van de vluchteling. Een getrapt onderzoek waarbij we vanuit een breed perspectief binnen onze steden op zoek zijn gegaan. Een drieluik met bevindingen van deze zoektocht door domeinen van asiel, integratie, burgerschap en diversiteit. Domeinen zonder ogenschijnlijke grenzen.

download

Details

TitelTussen stad en systeem. Vluchtelingen in de moderne metropool.
publicatiejaar2016
themaBeleid en strategie
Politiek en bestuur
auteurs

Valerie Drost
Afrah Hany
Norine Terpstra
Gea Velt
Denis Wiering
Gerjan Wilkens

 

steekwoordenmetropool, vluchtelingen, systeemdenken, burgerschap, stad van aankomst

gerelateerde publicaties

2019 – Verrijken van Verantwoording (working paper)

In dit working paper reflecteren we op de uitdagingen van verantwoording over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. ... lees meer

2019 – De uitdaging van uitkeren

Een essay over informatie-uitwisseling en verantwoording in een veranderend landschap van financiële en bestuurlijke verhoudingen. ... lees meer
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

Relevante opleidingen