nlen

Akkoorden, pacten, deals en convenanten: in het openbaar bestuur wordt er in toenemende mate mee gewerkt. In deze overeenkomsten gesloten tussen verschillende uiteenlopende partijen dragen behalve de overheid ook bedrijf, maatschappij en burger een steentje bij aan passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven. De toestroom aan akkoorden op diverse beleidsterreinen – recentelijk verschenen bijvoorbeeld het Klimaatakkoord (EZK), het Preventieakkoord (VWS) en het Pensioenakkoord (SZW) – werpt vragen op: wat is een akkoord eigenlijk en wat voor betekenis heeft het in termen van sturing? Over deze vragen gaat ons onderzoek De Kunst van het akkoord: strategische stappen voor het sturen met akkoorden, dat we schreven in het kader van het kennisprogramma Intelligent Bestuur, in het bijzonder voor de ministeries van IenW en BZK.

download

Details

TitelDe kunst van het akkoord: strategische stappen voor het sturen met akkoorden
publicatiejaar2019
themaBeleid en strategie
Politiek en bestuur
Sturen in netwerken
Werken in netwerken
auteurs

Martijn van der Steen
Andrea Frankowski
Frank Norbruis
Tjebbe Römer
Martin Schulz
Mark van Twist

 

deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

gerelateerde publicaties

2019 – Verrijken van Verantwoording (working paper)

In dit working paper reflecteren we op de uitdagingen van verantwoording over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. ... lees meer

2019 – De uitdaging van uitkeren

Een essay over informatie-uitwisseling en verantwoording in een veranderend landschap van financiële en bestuurlijke verhoudingen. ... lees meer