nlen

Het uitkeren van financiële middelen van het Rijk aan provincies en gemeenten lijkt op het eerste oog een tamelijk eenvoudig en rechtlijnig proces. Geld wordt door het Rijk uitgekeerd aan medeoverheden. Soms zijn die middelen vrij besteedbaar, soms zijn ze gekoppeld aan specifieke beleidsdoelstellingen. Afhankelijk van het type uitkering wordt er wel of geen verantwoording afgelegd over de besteding ervan. Toch is de praktijk een stuk minder eenvoudig, en is de ‘praktijk van uitkeren’ met enige regelmaat onderwerp van discussie. Zo zijn er signalen dat het stelsel te complex is; is er kritiek dat goede informatie-uitwisseling en verantwoording over de bestedingen ontbreekt; en wijzen verschillende partijen erop dat bij vrij besteedbare middelen toch bestedingsafspraken worden gemaakt, terwijl dat niet past bij de bestuurlijke verhoudingen.

In dit onderzoek naar de informatie-uitwisseling in het uitkeringsstelsel signaleren wij een aantal uitdagingen. Hoe om te gaan met de systeemverantwoordelijk van de Rijksoverheid terwijl er sprake is van beleids- en bestedingsvrijheid van medeoverheden? Hoe kunnen overheden de informatie-uitwisseling en verantwoording goed laten aansluiten bij de complexe praktijk waarin zij steeds vaker in netwerken samenwerken en geldstromen met elkaar vermengen? Hoe kan de overheid vorm geven aan informatie-uitwisseling en verantwoording over de besteding van uitkeringen terwijl de effecten daarvan zich op verschillende momenten en termijnen manifesteren?

In het essay reflecteren we op deze vragen, en werken we uit hoe overheden in hun verantwoording en informatie-uitwisseling kunnen omgaan met deze uitdagingen van uitkeren. We onderscheiden verschillende vormen van maatwerk in het afleggen van verantwoording die rijk, robuust en realistisch is, om zo te bij te dragen aan het ontwikkelen van informatie-uitwisseling tussen overheden die past bij de huidige sturingspraktijk en het type effecten dat met de bestedingen worden bereikt.

download

Details

TitelDe uitdaging van uitkeren. Verstandig verantwoorden in het licht van veranderende financiële verhoudingen.
publicatiejaar2019
themaBeleid en strategie
Politiek en bestuur
Sturen in netwerken
auteurs

Ilsa de Jong
Jorren Scherpenisse
Martijn van der Steen
Mark van Twist

deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

gerelateerde publicaties

2019 – Verrijken van Verantwoording (working paper)

In dit working paper reflecteren we op de uitdagingen van verantwoording over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. ... lees meer

2019 – Expliciete politiek

In dit essay reflecteren de auteurs op de wijze waarop digitalisering en dataficering publieke verantwoording vernieuwen bij de provincie Zuid-Holland.... lees meer