nlen

Wat betekent zelfrijdend vervoer voor het Rijkswegennet en de vraag naar openbaar vervoer? Wat voor gevangenissen zijn er de komende decennia nodig? Hoe ziet een duurzame stad er uit en welke economie past daarbij? Het openbaar bestuur heeft voortdurend te maken met onderwerpen waarvan de inhoudelijke richting niet te voorspellen is, maar wel op voorhand duidelijk is dat er disruptieve ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Wat zijn strategieën die daar goed bij passen, zodat beleid en het bestuur kunnen meebewegen met de ontwikkelingen die zich voordoen?

In zijn oratie schetst prof. dr. Martijn van der Steen verschillende manieren om met voorspelbare verrassingen om te gaan. Deels door op een andere manier vooruit te kijken, zodat toekomstverkenningen minder de historische patronen reproduceren en meer oog hebben voor discontinuïteit. Deels door op een andere manier te organiseren, door meer weerbaarheid, wendbaarheid of leervermogen in te bouwen. Dit is een uitgebreide versie van de inaugurale rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Strategie en Toekomst, vanwege de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam, op 9 december 2016.

download

Details

TitelTijdig bestuur
publicatiejaar2016
themaBeleid en strategie
auteurs

Martijn van der Steen

steekwoordeninaugurele rede
strategie en toekomst
voorspelbare verrassingen

gerelateerde publicaties

2019 – Verrijken van Verantwoording (working paper)

In dit working paper reflecteren we op de uitdagingen van verantwoording over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. ... lees meer

2019 – De uitdaging van uitkeren

Een essay over informatie-uitwisseling en verantwoording in een veranderend landschap van financiële en bestuurlijke verhoudingen. ... lees meer
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl