nlen

De toepassing van speltechnieken in een niet-gesimuleerde context Рgamificiation Рkan in potentie een meerwaarde vormen voor het sturingsrepertoire van de overheid. Er zijn steeds meer voorbeelden bekend van toepassingen van gamification in de publieke sector, waarbij spelelementen worden ingezet om iets leuker of gemakkelijker te maken en ander gedrag te stimuleren. Maar op welke wijze kan dit het beste gedaan worden? Welke spelvormen bieden interessante nieuwe perspectieven op het vormgeven van beleid? In dit essay verkennen we de mogelijkheden voor gamification als potentieel beleidsinstrument in de woningsector, om op basis daarvan in bredere zin inzichten en concrete toepassingen uit te werken voor het benutten van gamification in het maken van beleid.

Details

TitelSpeltechnieken in beleid
publicatiejaar2016
themaBeleid en strategie
Sturen in netwerken
auteurs

Ilsa de Jong
Jorren Scherpenisse
Mark van Twist
Jorgen Schram
Bastiaan Staffhorst

steekwoordengamification nudging speltechnieken spelelementen beleid

gerelateerde publicaties

2019 – Vernieuwing van de verantwoording

In dit essay reflecteren de auteurs op de wijze waarop digitalisering en dataficering publieke verantwoording vernieuwen bij de provincie Zuid-Holland.... lees meer

2019 – Gemeenteraden positioneren

In dit essay bepleiten de auteurs dat het positioneren van de gemeenteraad geen kwestie is van professionaliseren, maar van politiseren. En dat politiseren is een kwestie van het balanceren van... lees meer
download
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

Relevante opleidingen