nlen

In het kader van het Europees voorzitterschap organiseert de Inspectieraad de internationale conferentie ‘Enforcement in a Europe without borders’ op 23 februari 2016. Tijdens deze conferentie wil de Inspectieraad de Europese discussie op gang brengen over de verschillende toezichtregimes van de verschillende lidstaten, ten behoeve van het intensiveren van grensoverstijgende samenwerking tussen nationale inspecties. Om de discussie tijdens de conferentie te voeden, heeft de NSOB de essaybundel ‘Cross-border cooperation between national inspectorates’ opgesteld. In de essaybundel staat de vraag centraal hoe toezicht en naleving effectief kunnen worden georganiseerd, ook of juist in de context van grensoverschrijdende vraagstukken. De bundel bestaat uit vijf essays, die laten zien hoe verschillend de internationale samenwerking per toezichtdomein is georganiseerd, waar die verschillen vandaan komen, en dat er een grote variëteit bestaat aan vormen van samenwerking. 

Details

TitelCross-border cooperation between national inspectorates
publicatiejaar2016
auteurs
Martijn van der Steen
Nancy Chin-A-Fat

gerelateerde publicaties

2019 – Verrijken van Verantwoording (working paper)

In dit working paper reflecteren we op de uitdagingen van verantwoording over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. ... lees meer

2019 – De uitdaging van uitkeren

Een essay over informatie-uitwisseling en verantwoording in een veranderend landschap van financiële en bestuurlijke verhoudingen. ... lees meer
download
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl