nlen

Om de toegevoegde waarde van beleid vast te stellen zijn systematische evaluatiemethoden beschikbaar. In de beleidspraktijk is een ‘gouden standaard’ ontstaan, die geldt als maat voor goed evaluatieonderzoek. Regelmatig komen er echter vraagstukken voorbij die vanwege hun structuur, kenmerken of context niet goed passen bij deze standaard. Complexe vraagstukken en zich op onvoorzienbare wijze ontwikkelende transitieopgaven waarvoor sturing in netwerken van verweven dynamiek plaatsvindt, laten zich soms moeilijk vangen in klassieke evaluatiemethoden. Dit essay is een pleidooi voor opgavegericht evalueren, waarin de aanpak van de maatschappelijke opgave centraal staat, met rekenschap van de complexiteit en bijkomende onzekerheden van de beleidspraktijk. Hiertoe past een breed evaluatieperspectief, waarin ruimte is voor aanvullende methodieken, passend bij de gekozen aanpak van de opgave.

download

Details

TitelOpgavegericht evalueren: beleidsevaluatie voor systeemverandering
publicatiejaar2018
themaBeleid en strategie
Sturen in netwerken
Werken in netwerken
auteurs

Martijn van der Steen
Albert Faber
Andrea Frankowski
Frank Norbruis 

deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

gerelateerde publicaties

2019 – Verrijken van Verantwoording (working paper)

In dit working paper reflecteren we op de uitdagingen van verantwoording over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. ... lees meer

2019 – De uitdaging van uitkeren

Een essay over informatie-uitwisseling en verantwoording in een veranderend landschap van financiële en bestuurlijke verhoudingen. ... lees meer