nlen

Met gepaste trots publiceert de NSOB Dienen en Beïnvloeden: Verhalen Over Ambtelijk Vakmanschap. Het boek gaat aan de hand van de indrukwekkende ambtelijke loopbaan van Wim Kuijken over topambtelijk vakmanschap, een van de belangrijke thema’s in onderwijs en onderzoek van de NSOB. Paul ’t Hart is de auteur. Behalve Wim Kuijken komen ook andere vertellers aan het woord – toenmalige bazen, collega’s, medewerkers. Paul ’t Hart plaatst de verhalen in bestuurskundig perspectief. Doel van het boek is de bevordering van professionele ontwikkeling van (toekomstige) leidinggevende ambtenaren door ‘levensechte’ reconstructie van en reflectie op concrete uitdagingen waarvoor de (top)ambtenaar kan komen te staan.

Paul ’t Hart en Wim Kuijken zijn al lange tijd als kerndocenten en decanen verbonden aan de NSOB. De school publiceert het boek als leerboek, waarin ook allerlei sensitieve aspecten van ambtelijk functioneren aan bod komen. Dankzij de zorgvuldige aanpak, de integriteit van behandeling en de bereidheid om openhartig te verhalen over ongemak en conflict is het boek volgens de NSOB ‘verplichte kost’ voor (aanstaande) topambtenaren. Het boek biedt echter ook voor politiek verantwoordelijken verhelderend inzicht in het delicate karakter van de verhoudingen waarin topambtenaren moeten ‘dienen’. Dat de ruimte om ook te ‘beïnvloeden’ een noodzakelijke voorwaarde voor loyaliteit en discretie is toont het boek overtuigend aan.

Het boek is gratis te downloaden via de button rechts. Voor liefhebbers van de papieren versie verwijzen wij graag naar boekhandel Van Stockum – Spui 40, 2511 BS Den Haag.

Voor wie de afzonderlijke cases wil gebruiken voor opleidingen of professionele reflectie, zijn voor elk van de cases ook aparte pdf’s beschikbaar:
Casus 1/hoofdstuk 2: Het verleden van een minister
Casus 2/hoofdstuk 3: Nederland op drift
Casus 3/hoofdstuk 4: Omgaan met ‘nieuwe politiek’
Casus 4/hoofdstuk 5: Tussen Torentje en Paleis
Casus 5/hoofdstuk 6: Schaduwen van de Catshuisbrand
Casus 6/hoofdstuk 7: Consensusarchitect in de Delta

download

Details

Titel2018 - Dienen en Beïnvloeden: Verhalen over Ambtelijk Vakmanschap
publicatiejaar2018
themaAmbtelijk vakmanschap
auteurs

Paul ’t Hart

deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

gerelateerde publicaties

2018 – Innoveren met waarde(n)

In dit essay verkennen we - op verzoek van deInterdepartementale Commissie Rijksvastgoed - de ontwikkeling naar een sturingspraktijk die minder op waarde (financieel-economisch) en meer op waarden (sociaal-maatschappelijk) is... lees meer

2018 – Gevoel voor getallen

Een verkennend essay over de rol van cijfers in beleid- en besluitvorming, over tellen en vertellen als onderdeel van professionele praktijken in en rond het openbaar bestuur. ... lees meer