nlen

De boze burger houdt de gemoederen bezig. Of het nou gaat om de plaatsing van asielzoekerscentra of bijvoorbeeld de gasboringen in Groningen, het onderliggende gevoel van burgers heeft een centrale plek verworven. Om zulke sentimenten in de maatschappij te vatten heeft zich in de afgelopen jaren een samenleving aan on-verschijnselen ontsloten. Termen als onvrede, onbehagen, onzekerheid, ongelijkheid of onrecht worden veelvuldig gebruikt. Onvrede, als koepelwoord voor alle on-verschijnselen, is daarmee niet alleen een beschrijving van de samenleving, maar ook een schepper van de werkelijkheid. Door in termen van “on-” te spreken wordt de maatschappelijke werkelijkheid ook steeds meer “on”: ontevreden, ongerust, onzeker, oneerlijk. Tegelijkertijd dringen concrete incidenten van protest zich op aan de overheid, die elke keer weer zoekt naar gepaste handelingen. Het werpt de vraag op: hoe kan de overheid omgaan met onvrede?

In dit essay schetsen we een beeld van de verschillende verklaringen voor maatschappelijke onvrede (grondtonen) en belichten we de rol van de overheid (perspectieven). Samen vormen ze een kompas om door de onvrede te laveren. Dit helpt om de werkelijkheid scherper te analyseren en koers te bepalen bij onvrede. Met de tonen kan meer inzicht worden verschaft in onvrede op een manier die recht doet aan de diverse motivaties en emoties die daaraan ten grondslag kunnen liggen. De vier overheidsperspectieven helpen vervolgens om scherper te interveniëren. De overheid heeft vanuit ieder perspectief ander handelingsrepertoire voor het omgaan met onvrede. De perspectieven laten niet één strategie zien, maar scheppen de mogelijkheid om zelf een maatwerkstrategie te vormen.

download

Details

TitelOmgaan met onvrede
publicatiejaar2017
themaBeleid en strategie
Politiek en bestuur
auteurs

Bram van Vulpen

Martin Schulz

Boudewijn Steur

Martijn van der Steen

Mark van Twist

Daphne Bressers

gerelateerde publicaties

2019 – Verrijken van Verantwoording (working paper)

In dit working paper reflecteren we op de uitdagingen van verantwoording over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. ... lees meer

2019 – De uitdaging van uitkeren

Een essay over informatie-uitwisseling en verantwoording in een veranderend landschap van financiële en bestuurlijke verhoudingen. ... lees meer
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl