nlen

Strategische reflecties over de bestuurlijke betekenis van evenementen

Nederlandse steden en regio’s investeren fors in het organiseren en ‘binnenhalen’ van tal van grote en kleine evenementen. Het zijn piekmomenten van grote aandacht die samenkomen op één moment, op één plaats, maar die tevens ingebed zijn in een achterliggend doel dat voorbij het ene moment op die ene plaats gaat. Evenementen zijn interventies voor bestuurders die naast de preek, wortel en stok andere manieren zoeken voor de realisatie van strategische doelen. Tegelijkertijd is het succes van evenementen alles behalve vanzelfsprekend. Een evenement dat niet aanslaat bij het publiek of geen onderdeel is van een bredere dynamiek, is eerder een kostenpost dan een katalysator die tal van ontwikkelingen teweeg brengt. Het essay reflecteert vanuit een bestuurskundige invalshoek op de betekenis van evenementen en adresseert de dilemma’s rond het benutten van evenementen als interventies in dynamiek, in plaats van als eenmalige hoogtepunten in de tijd.

Details

TitelPermanentie van tijdelijkheid
publicatiejaar2015
themaBeleid en strategie
Politiek en bestuur
auteurs

Ilsa de Jong
Esme Cartens
Mark van Twist
Martijn van der Steen
Jorren Scherpenisse
Jorgen Schram

gerelateerde publicaties

2019 – Vernieuwing van de verantwoording

In dit essay reflecteren de auteurs op de wijze waarop digitalisering en dataficering publieke verantwoording vernieuwen bij de provincie Zuid-Holland.... lees meer

2019 – Gemeenteraden positioneren

In dit essay bepleiten de auteurs dat het positioneren van de gemeenteraad geen kwestie is van professionaliseren, maar van politiseren. En dat politiseren is een kwestie van het balanceren van... lees meer
download
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl