nlen

Een evaluatie van het Interdepartementaal Programma BioBased Economy

Overheidssturing vindt steeds meer plaats in netwerken. Publieke organisaties zijn weliswaar zelf verantwoordelijk voor het bereiken van publieke waarde en politieke doelen, maar hebben voor het realiseren van die doelstellingen de inzet van anderen nodig. Dit essay gaat niet over netwerksturing in het algemeen, maar over één voorbeeld daarvan in het bijzonder: het gaat over de toegepaste sturingsstrategie voor de ‘biobased economy’ als opkomende en innovatieve economische sector. Het is een voorbeeld van een onderwerp waarin het netwerk aan zet is én de overheid activiteiten ontplooit om dat netwerk te ondersteunen en te faciliteren. Om de biobased economy te stimuleren is in 2009 het Interdepartementaal Programma BioBased Economy (IPBBE) van start gegaan, waarbij nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht met maatschappelijke partijen en partners uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de technologie. De aanpak gaat uit van doelvervlechting van partijen met een gedeeld belang, waardoor een zichzelf versterkende dynamiek ontstaat. Juist door deze partijen samen te brengen kunnen onverwachte ontmoetingen en innovatieve allianties ontstaan. In dit essay analyseren we in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken de praktijk van netwerksturing zoals we die rond de biobased economy hebben waargenomen, waarbij we een evaluatiemethode toepassen waarin de nadruk wordt gelegd op de specifieke benadering van het IPBBE, dus met veel oog voor de interactie van partijen en de dynamiek van onderop. Het essay ‘Naar een ge(s)laagde strategie’ vormt de weerslag van dat onderzoeksproces.

Details

TitelNaar een ge(s)laagde strategie. Een evaluatie van het Interdepartementaal Programma BioBased Economy.
publicatiejaar2014
themaBeleid en strategie
Sturen in netwerken
auteurs

Martijn van der Steen
Nancy Chin-A-Fat
Mark van Twist
Jorren Scherpenisse

gerelateerde publicaties

2019 – Verrijken van Verantwoording (working paper)

In dit working paper reflecteren we op de uitdagingen van verantwoording over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. ... lees meer

2019 – De uitdaging van uitkeren

Een essay over informatie-uitwisseling en verantwoording in een veranderend landschap van financiële en bestuurlijke verhoudingen. ... lees meer
download
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl