nlen

De NSOB biedt hoogwaardige, uitdagende en innovatieve opleidingen, leerateliers en masterclasses, waarin altijd een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk. De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) is een hoogwaardig onderwijs- en onderzoeksinstituut in het hart van de hofstad. Binnen dit instituut worden wetenschappelijke kennis over en praktijkervaring met het Nederlandse openbaar bestuur met elkaar verbonden.

Nieuws

Slotbijeenkomst Master of City Administration XII

De opleiding Master of City Administration - het mastertraject van de opleiding Metropool - wordt op dinsdag 27 september 2016 afgesloten met een examenzitting waarin het eindrapport van de deelnemers door een deskundig panel wordt beoordeeld. De opleiding wordt feestelijk afgesloten met een diploma-uitreiking. Wilt u meer weten over de eerstvolgende opleiding Master of City Adminstration klikt u dan hier.    

Startbijeenkomst Leeratelier Toezicht en Naleving

Op donderdag 15 september 2016 is de startbijeenkomst van de dertiende editie van het Leeratelier Toezicht en Naleving voorzien. Bent u geïnteresseerd in dit leeratelier neemt u dan contact op met Sandra Poldermans (poldermans@nsob.nl/070 3024918).

Start MPA 2016-2018

De opleiding Master of Public Administration (MPA) is een tweejarige deeltijdopleiding voor hogere ambtenaren en medewerkers van andere organisaties die intensief met de publieke sector te maken hebben en leidt tot de internationaal erkende graad van Master of Public Administration (MPA). Klik hier voor meer informatie of kijk bij opleidingen.

Slotbijeenkomst IML.028

Tijdens deze slotmiddag presenteren de vier leergroepen van de 28e uitvoering van de Interdepartementale Management Leergang (IML) hun eindrapport, het resultaat van de opleiding die in september 2014 van start ging. Na de presentaties vindt er met iedere leergroep een discussie plaats met het panel. Aan het einde van de middag ontvangen de deelnemers uit handen van de decanen het certificaat ter afronding van de IML.

Slotbijeenkomst Metropool XIII

De leergang Metropool XIII - gestart op 2 maart 2015 -  wordt op donderdag 16 juni 2016 afgesloten met een feestelijke diploma-uitreiking in Den Haag. Wilt u meer weten over deze opleiding klikt u dan hier.

Slotbijeenkomst Leeratelier Strategie

Tijdens deze slotmiddag presenteren de vier leergroepen uit het Leeratelier Strategie 2015-2016 (elfde uitvoering) hun bevindingen n.a.v. de eindopdracht. Een panel van deskundigen zal hen aansluitend hierover ondervragen. Ter afsluiting van het leeratelier ontvangen de deelnemers een certificaat.

Start Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijsbeleid

De start van de derde uitvoering van het Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijsbeleid. Klik hier voor meer informatie over dit leeratelier. Tijdens deze startdag maken de deelnemers kennis met elkaar krijgen zij een toelichting op de leerdoelen van het leeratelier. Tevens staan twee inhoudelijke colleges op de agenda voor de startdag.

Start IML.029

Op 21 april 2016 gaat de negenentwintigste uitvoering van de Interdepartementale Management Leergang (IML) van start bij Berenschot in Utrecht. Voorafgaand hebben alle deelnemers reeds een intake gehad van één dagdeel. Op de introductiedag maken de deelnemers kennis met elkaar en met de opleiding. Enkele kerndocenten komen een korte introductie geven over hun module en tevens delen alumni hun ervaringen met de IML met de deelnemers.

MPA jaarcongres

Thema congres: Dit jaarcongres zal gaan over de betekenis van data en technologie voor het openbaar bestuur. We belichten de bestuurlijke uitdagingen van technologieën die soms razendsnel ontwikkeld worden en disruptive technologies die bestaande systemen uitdagen. Wat zijn die nieuwe technologieën, door wie worden ze ontwikkeld, wat betekent het voor overheden?

Slotbijeenkomst Waarden van Wonen

Op woensdag 6 april 2016 vindt in huis bij de NSOB de afsluitende module plaats van de leergang Waarden van Wonen. Deze leergang bestaande uit zes modulen, ging op 17 november 2015 van start. Deelnemers zijn (directeur-)bestuurders van Nederlandse woningcorporaties. Thema's die tijdens dit leertraject aan bod komen zijn "Oriëntatie op Waarden", "Nieuwe scheidslijnen - de wereld in het wonen", Politiek, transparantie en eigenaarschap - van wie is het woondomein?", "Netwerken en sturing - zelfbewust sturen in het woondomein", IJken aan de tijd - van verstarring naar vitaliteit" en "Waarden verankeren - institutionele vormgeving". Wilt u meer weten over deze opleiding klik dan hier.  

Filter

Nieuws type

Jaren