nlen

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) is een hoogwaardig onderwijs- en onderzoeksinstituut in het hart van de hofstad. Binnen dit instituut worden wetenschappelijke kennis over en praktijkervaring met het Nederlandse openbaar bestuur met elkaar verbonden.

De NSOB is uitgerust met een gerenommeerde staf van wetenschappers die kritisch, maar altijd toepasbaar reflecteren op bestuurlijke praktijken. De NSOB stelt zich tot taak het ontwikkelen en verspreiden van inzichten en vaardigheden op het terrein van management in de publieke sector, door het verzorgen van opleidingsprogramma’s, het organiseren van platformbijeenkomsten, het verrichten van toegepast onderzoek en het bijdragen aan en participeren in veranderingstrajecten.

 

De NSOB is geregistreerd bij het CRKBO.

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) verzorgt hoogwaardige postacademische opleidingen. Aan de NSOB zijn vanaf haar oprichting de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam gelieerd later gevolgd door Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, TU Delft en Universiteit van Tilburg.

In 1989 werd besloten tot de oprichting van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur opgericht door Prof. dr. R.J. (Roel) in ’t Veld en Prof. dr. U. (Uri) Rosenthal, onder auspiciën van de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Een politiek van verschil  creëert voorwaarden die eigen verantwoordelijkheid van burgers mogelijk maken.

Prof.dr. Paul Frissen | Bestuursvoorzitter en decaan

Profiel & werkwijze

In de onderwijs- en onderzoeksprogramma’s van de NSOB staat reflectie op overheidshandelen centraal. We houden daarbij een multi- en transdisciplinaire benadering aan. De wetenschappelijke kracht van de NSOB ligt in de bestuurs- en beleidskundige wetenschappen, sociologie, filosofie, en politicologie. In de onderwijsprogramma’s en onderzoeken wordt uit de verschillende disciplines geput. In het onderwijs en onderzoek van de NSOB staan de volgende onderwerpen centraal:

  • politiek-ambtelijke verhoudingen
  • professionaliteit van beroepen/ beroepsgroepen
  • sturingsvraagstukken
  • organiseren

De werkwijze van de NSOB onderscheidt zich door haar unieke verhouding tot praktijken en kennis, mensen en instituties.