nlen

De NSOB biedt hoogwaardige, uitdagende en innovatieve opleidingen, leerateliers en masterclasses. Binnen ons instituut worden wetenschappelijke kennis over en praktijkervaring met het Nederlandse openbaar bestuur met elkaar verbonden. De NSOB is uitgerust met een gerenommeerde staf van wetenschappers, experts en practitioners die kritisch, maar altijd toepasbaar reflecteren op bestuurlijke praktijken. Op deze pagina vindt u meer informatie over onze opleidingen.

 

/* –Dit blok is uitgezet.. Deze tekst verwijderen als hij weer aangezet wordt — padding top en bottom van de ROW was 40px*/

Opleiding (>1 jaar)

Promotieprogramma

Excellente professionals die de volgende stap willen zetten in hun ontwikkeling.Schaal: n.v.t. | Duur: drie jaar
Startdatum: 13 december 2018
Lees meer
Het promotieprogramma van de NSOB daagt excellente professionals uit om de volgende stap te zetten in hun ontwikkeling door hun rijkdom aan praktijkkennis om te zetten in een academische promotie. In een 3-jarig programma begeleiden we promovendi van een globaal onderzoeksidee naar de drempel van een academisch proefschrift. 
Meer details

Strategisch Leiderschap in het Publiek Domein

Directeuren Schaal: 16 | Duur: 10 maanden
Startdatum: september 2019
Lees meer
In dit inspirerende en intensieve leertraject gaat u de confrontatie aan met cruciale ontwikkelingen binnen én rondom het publiek domein. U leert hoe u en uw organisatie(s) in complexe beleids-, uitvoerings- en toezicht netwerken waarde kan toevoegen. 
Meer details

Metropool

Programmamanagers en senior beleidsmedewerkers op gemeentelijk, regionaal en provinciaal niveauSchaal: 11, 12, 13 | Duur: 15 maanden
Startdatum: voorzien medio november 2019
Lees meer
De leergang Metropool biedt inhoudelijke kennis over steden, stedelijke- en maatschappelijke ontwikkelingen en trends binnen het openbaar bestuur, maar ook vaardigheden die je helpen optimaal te functioneren binnen je organisatie.
Meer details

Leernetwerk

Topfunctionarissen in de trias politicaSchaal: 18+ | Duur: 3 jaar
Startdatum: maart 2019
Lees meer
Het NSOB Leernetwerk biedt topfunctionarissen uit het openbaar bestuur en publiek domein een inspirerende ontmoetingsplaats waarin zij kennis maken met (de inzichten van) gerenommeerde topwetenschappers en ervaren practitioners.
Meer details

Interdepartementale Management Leergang (IML)

Managers in de schalen 14, 15 en 16 van de departementen, incl. uitvoeringsorganisatiesSchaal: 14, 15, 16 | Duur: 15 maanden
Startdatum: 3 september 2019
Lees meer
De IML biedt verdieping en reflectie voor hogere ambtenaren binnen de rijksdienst. In deze leergang staat de vraag centraal hoe je als manager inhoud met proces kunt verbinden in een beleidscontext.
Meer details

Master of Public Administration (MPA)

Publieke professionals op strategische positiesSchaal: 12, 13, 14 | Duur: 2 jaar
Startdatum: 13 december 2018
Lees meer
De MPA is de executieve masteropleiding voor high potentials in het openbaar bestuur. De MPA stelt deelnemers in staat efffectiever bij te dragen aan het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van beleid en management.
Meer details

Leeratelier (<1 jaar)

Leeratelier Strategie in Netwerken

Voor alle ambtenaren die strategisch willen opereren in netwerkenSchaal: 11 t/m 14 | Duur: 5 maanden
Startdatum: oktober 2019
Lees meer
In het leeratelier Strategie in Netwerken bespreken we verschillende soorten netwerken die er zijn en de dilemma’s die ontstaan in formele én informele netwerken. Het leeratelier biedt deelnemers praktische handvatten om zowel binnen- als buiten de eigen organisatie strategisch te opereren in netwerken. 
Meer details

Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijsbeleid

Beleidsadviseurs, leidinggevenden en beslissers van kennisinstellingen in het Hoger Onderwijs (hoge scholen en universiteiten), departementen, brancheorganisaties uit het onderwijsveld, onderwijsgerelateerde instellingen en andere onderwijsorganen Schaal: 12 t/m 15 | Duur: 7 maanden
Startdatum: 8 november 2018
Lees meer
In dit leeratelier zal concreet worden ingegaan op dilemma’s en consequenties van relevante ontwikkelingen voor strategisch handelen binnen bestuur, beleid en vormgeving van het Hoger Onderwijs. Daarbij daagt het deelnemers uit om relevante inzichten te verbinden aan de eigen werkpraktijk en te reflecteren op het Hoger Onderwijs van nu, én de toekomst.
Meer details

Leeratelier Public Value

Publieke professionals die de maatschappelijke meerwaarde van hun organisatie willen vergrotenSchaal: 12 t/m 15 | Duur: 3 maanden
Startdatum: 4 maart 2019
Lees meer
De rode draad in het Leeratelier Public Value is de spanning tussen 'de opgave' en 'de prestatie'. Waarvoor doen we wat we doen en welke publieke waarde willen we daarmee creëren? In dit leeratelier gaan we samen op zoek naar antwoorden op deze vragen in jouw werkpraktijk en werken toe naar nieuwe (beleids)interventies met behulp van methodieken als Design Thinking.
Meer details

Leeratelier Toezicht en Naleving (LTN)

Professionals in de toezichtpraktijkSchaal: 12 t/m 16 | Duur: 9 maanden
Startdatum: september 2019
Lees meer
Het leeratelier Toezicht en Naleving brengt professionals, die veelal op strategisch niveau werken aan toezichtvraagstukken of die zich als zodanig willen ontwikkelen, de concrete kernvaardigheden voor de ontwikkeling van het toezicht bij. 
Meer details

Leeratelier Strategie

Strategische professionals bij de overheid met minimaal 5-10 jaar werkervaringSchaal: 12 t/m 15 | Duur: 7 maanden
Startdatum: 6 maart 2019
Lees meer
In het Leeratelier Strategie wordt strategie niet bezien als iets wat organisaties ‘hebben’, maar juist als iets wat mensen ‘doen’. In dit leeratelier delen docenten en deelnemers in interactie met elkaar verschillende perspectieven, ambities, uitdagingen en dilemma’s over en van strategie.
Meer details

Leeratelier Politiek-Bestuurlijke Sensitiviteit (PBS)

Senior beleidsmedewerkers op gemeentelijk, provinciaal, waterschaps en rijksniveauSchaal: 12 t/m 15 | Duur: 5 maanden
Startdatum: 26 maart 2019
Lees meer
Het leeratelier Politiek-Bestuurlijke Sensitiviteit is een opleiding voor ambtenaren die met hun eigen gevoelige, heikele, lastige of ongemakkelijke dossier aan de slag willen. Die in hun praktijk iets willen doen en daarvoor op zoek zijn naar zowel intellectuele verdieping en provocatie als praktische tips, suggesties en handvatten om die praktijk verder te brengen.
Meer details

Leeratelier Inclusief Leiderschap

Leidinggevenden in de publieke sectorSchaal: 14-16 | Duur: 8 dagdelen
Startdatum: 11 & 12 juni + 3 & 4 juli 2019
Lees meer

Overige opleidingen

Waarden van Zorg

Bestuurders met ruime eindverantwoordelijke ervaring in de gezondheidszorgSchaal: 15+ | Duur: 1 jaar
Startdatum: 30 januari 2019
Lees meer
Het programma Waarden van Zorg is een zoektocht met eindverantwoordelijke bestuurders naar waarden in de zorg. Ontmoetingen met mensen uit andere werelden, confrontatie met praktijken uit andere domeinen en bezinning op (zorg) vanzelfsprekendheden kunnen helpen om eigen antwoorden op te sporen. 
Meer details

Kenniswerkplaats Vrijmoedig Vernieuwen

Voor mensen die werken aan vernieuwing rond maatschappelijke organisatiesSchaal: 13+ | Duur: 10 maanden
Startdatum: 20 februari 2019
Lees meer
De Kenniswerkplaats Vrijmoedig vernieuwen is geschikt voor mensen die vrijmoedig willen staan tegenover vernieuwing; mensen die nu al met enig succes werken aan vraagstukken in hun eigen omgeving en die hard willen leren om dat nog effectiever te doen.
Meer details

Winter course Ambtelijk Vakmanschap

Leidinggevenden in het publiek domeinSchaal: 14-16 | Duur: 2 dagen
Startdatum: 17 januari 2019
Lees meer
Tijdens deze inspirerende tweedaagse doet u nieuwe inzichten op over ambtelijk vakmanschap en gaat u actief aan de slag met het verbreden en verrijken van uw eigen repertoires als leidinggevend ambtenaar.
Meer details
Over NSOB

Ik werkte nog niet zo lang bij de gemeente Utrecht toen ik aan de Metropoolopleiding begon. Door de opleiding kon ik mijn werk in een ander perspectief plaatsen. Ik kreeg woorden voor de dingen die ik zag gebeuren. Dat was soms verwarrend, maar het bracht me ook nieuwe mogelijkheden voor mijn werk. Opeens realiseerde ik me hoeveel ik al had geleerd.

Eline Dekker | Gemeente Utrecht | deelnemer Metropool