nlen

De NSOB biedt hoogwaardige, uitdagende en innovatieve opleidingen, leerateliers en masterclasses. Binnen ons instituut worden wetenschappelijke kennis over en praktijkervaring met het Nederlandse openbaar bestuur met elkaar verbonden. De NSOB is uitgerust met een gerenommeerde staf van wetenschappers, experts en practitioners die kritisch, maar altijd toepasbaar reflecteren op bestuurlijke praktijken. Op deze pagina vindt u meer informatie over onze opleidingen.

 

/* –Dit blok is uitgezet.. Deze tekst verwijderen als hij weer aangezet wordt — padding top en bottom van de ROW was 40px*/

Opleiding (>1 jaar)

Promotieprogramma

Excellente professionals die de volgende stap willen zetten in hun ontwikkeling.Schaal: n.v.t. | Duur: drie jaar
Startdatum: december 2019
Lees meer
Het promotieprogramma van de NSOB daagt excellente professionals uit om de volgende stap te zetten in hun ontwikkeling door hun rijkdom aan praktijkkennis om te zetten in een academische promotie. In een 3-jarig programma begeleiden we promovendi van een globaal onderzoeksidee naar de drempel van een academisch proefschrift. 
Meer details

Strategisch Leiderschap in het Publiek Domein

Directeuren Schaal: 16 | Duur: 10 maanden
Startdatum: 5 september 2019
Lees meer
In dit inspirerende en intensieve leertraject gaat u de confrontatie aan met cruciale ontwikkelingen binnen én rondom het publiek domein. U leert hoe u en uw organisatie(s) in complexe beleids-, uitvoerings- en toezicht netwerken waarde kan toevoegen. 
Meer details

Metropool

Ambtelijke professionals die zich bezighouden met strategische vraagstukken op grootstedelijk niveau Schaal: 11, 12, 13 | Duur: 15 maanden
Startdatum: woensdag 30 oktober 2019
Lees meer
Metropool is een ontwikkeltraject bestemd voor ambtelijke professionals die zich bezighouden met strategische vraagstukken op grootstedelijk niveau (schaal 11-13). Voor hen biedt Metropool een solide basis voor doorgroei naar een volgende beleids- of managementfunctie, dan wel een andere spilfunctie binnen de organisatie.
Meer details

Leernetwerk

Topfunctionarissen in de trias politicaSchaal: 18+ | Duur: 3 jaar
Startdatum: maart 2020
Lees meer
Het NSOB Leernetwerk biedt topfunctionarissen uit het openbaar bestuur en publiek domein een inspirerende ontmoetingsplaats waarin zij kennis maken met (de inzichten van) gerenommeerde topwetenschappers en ervaren practitioners.
Meer details

Interdepartementale Management Leergang (IML)

Managers in de schalen 14 en 15 van de departementen, incl. uitvoeringsorganisatiesSchaal: 14 en 15 | Duur: 15 maanden
Startdatum: 3 september 2020
Lees meer
De IML biedt verdieping en reflectie voor hogere ambtenaren binnen de rijksdienst. In deze leergang staat de vraag centraal hoe je als manager inhoud met proces kunt verbinden in een beleidscontext.
Meer details

Master of Public Administration (MPA)

Publieke professionals op strategische positiesSchaal: 12, 13, 14 | Duur: 22 maanden
Startdatum: 26 november 2019
Lees meer
De MPA is de executieve masteropleiding voor high potentials in het openbaar bestuur. De MPA stelt deelnemers in staat effectiever bij te dragen aan het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van beleid en management.
Meer details

Leeratelier (<1 jaar)

Leeratelier Strategie in Netwerken

Voor alle ambtenaren die strategisch willen opereren in netwerkenSchaal: 11 t/m 14 | Duur: 3 maanden
Startdatum: 1 oktober 2019
Lees meer
In het leeratelier Strategie in Netwerken bespreken we verschillende soorten netwerken die er zijn en de dilemma’s die ontstaan in formele én informele netwerken. Het leeratelier biedt deelnemers praktische handvatten om zowel binnen- als buiten de eigen organisatie strategisch te opereren in netwerken. 
Meer details

Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijsbeleid

Beleidsadviseurs, leidinggevenden en beslissers van kennisinstellingen in het Hoger Onderwijs (hoge scholen en universiteiten), departementen, brancheorganisaties uit het onderwijsveld, onderwijsgerelateerde instellingen en andere onderwijsorganen Schaal: 12 t/m 15 | Duur: 7 maanden
Startdatum: 14 november 2019
Lees meer
In dit leeratelier zal concreet worden ingegaan op dilemma’s en consequenties van relevante ontwikkelingen voor strategisch handelen binnen bestuur, beleid en vormgeving van het Hoger Onderwijs. Daarbij daagt het deelnemers uit om relevante inzichten te verbinden aan de eigen werkpraktijk en te reflecteren op het Hoger Onderwijs van nu, én de toekomst.
Meer details

Leeratelier Toezicht en Naleving (LTN)

Professionals in de toezichtpraktijkSchaal: 12 t/m 16 | Duur: 9 maanden
Startdatum: 17 september 2020
Lees meer
Het leeratelier Toezicht en Naleving brengt professionals, die veelal op strategisch niveau werken aan toezichtvraagstukken of die zich als zodanig willen ontwikkelen, de concrete kernvaardigheden voor de ontwikkeling van het toezicht bij. 
Meer details

Leeratelier Strategie

Strategische professionals bij de overheid met minimaal 5-10 jaar werkervaringSchaal: 12 t/m 15 | Duur: 7 maanden
Startdatum: 26 november 2019
Lees meer
In het Leeratelier Strategie wordt strategie niet bezien als iets wat organisaties ‘hebben’, maar juist als iets wat mensen ‘doen’. In dit leeratelier delen docenten en deelnemers in interactie met elkaar verschillende perspectieven, ambities, uitdagingen en dilemma’s over en van strategie.
Meer details

Leeratelier Inclusief Leiderschap

Leidinggevenden in de publieke sectorSchaal: 14-16 | Duur: 8 dagdelen
Startdatum: Voorjaar 2020 (onder voorbehoud)
Lees meer
Het leeratelier Inclusief Leiderschap daagt leidinggevenden uit om te werken aan een inclusievere organisatie. In 4 dagen gaan we aan de slag met een veelvoud aan invalshoeken op diversiteit en inclusie vanuit wetenschap en praktijk.
Meer details

Leeratelier Gedrag en Bestuur

Senior beleidsmakers (gemeentelijk, provinciaal of landelijk niveau)Schaal: | Duur: 6 maanden
Startdatum: 13 januari 2020
Lees meer
In het leeratelier Gedrag en Bestuur staat centraal hoe beleid kan worden versterkt door inzicht in menselijk gedrag te combineren met kennis over hoe dat gedrag gestuurd kan worden. Het biedt deelnemers praktische handvatten om binnen hun eigen werk mee aan de slag te kunnen.
Meer details

Overige opleidingen

Kenniswerkplaats Vrijmoedig Vernieuwen

Voor mensen die werken aan vernieuwing rond maatschappelijke organisatiesSchaal: 13+ | Duur: 10 maanden
Startdatum: Najaar 2020 (onder voorbehoud)
Lees meer
De Kenniswerkplaats Vrijmoedig vernieuwen is geschikt voor mensen die vrijmoedig willen staan tegenover vernieuwing; mensen die nu al met enig succes werken aan vraagstukken in hun eigen omgeving en die hard willen leren om dat nog effectiever te doen.
Meer details

Winter course Ambtelijk Vakmanschap

Leidinggevenden in het publiek domeinSchaal: 13-16 | Duur: 2 dagen
Startdatum: 21 november 2019
Lees meer
Tijdens deze inspirerende tweedaagse doet u nieuwe inzichten op over ambtelijk vakmanschap en gaat u actief aan de slag met het verbreden en verrijken van uw eigen repertoires als leidinggevend ambtenaar.
Meer details

Mentorschap

Schaal: 15+ | Duur: in overleg
Startdatum: in overleg
Lees meer
Reflectieve gesprekken met zeer ervaren praktijkdeskundigen voor bestuurders en leidinggevenden in de publieke sector. De mentor helpt u om tot nieuwe inzichten te komen over de uitdagingen en dilemma’s in uw werk, zoals het omgaan met allerlei type bestuurders, het managen van een langdurig samenwerkingsproces met verschillende stakeholders en het omgaan met conflicterende waarden en belangen.
Meer details
Over NSOB

Het Leeratelier Strategie daagde mij uit alle strategieën en rationaliteiten die ik verzamelde de afgelopen jaren, ter discussie te stellen en opnieuw te ordenen.

Kirsten Veldhuijzen MSc, Strategisch onderzoeker Algemene Rekenkamer | Alumnus