nlen

Waarden van Zorg

De gezondheidszorg is een gevarieerde sector waarin waarden een fundamentele rol spelen. Ook die waarden zijn gevarieerd en niet zelden tegenstrijdig: empathie en solidariteit, dienstbaarheid en vakmanschap, doelmatigheid en professionaliteit, beheersing en ordening. Sturing en governance in de zorg zijn daarom ingewikkelde activiteiten. Onder de bureaucratische oppervlakte van kaders en protocollen glinstert de meervoudigheid van de werkelijkheid. Welke betekenis schuilt er achter stelsels, beheersing en financiering? Is er zingeving voorbij planning & control, benchmarks en output? De zorg heeft een hybride karakter.

De NSOB verzorgt samen met het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur de opleiding Waarden van Zorg. Het programma Waarden van Zorg is een zoektocht met eindverantwoordelijke bestuurders naar waarden in de zorg. Ontmoetingen met mensen uit andere werelden, confrontatie met praktijken uit andere domeinen en bezinning op (zorg) vanzelfsprekendheden kunnen helpen om eigen antwoorden op te sporen. We zullen spreken over waarden in de zorg die ondergesneeuwd of te dominant zijn. De deelnemers aan het leerprogramma zijn tegelijk coproducenten ervan. Met de gastsprekers, met de begeleiders en met elkaar ontwerpen zij de verkenning die het leerprogramma wil zijn. Voor zelfreflectie is veel ruimte. Deelnemers zoeken voortdurend de verbinding met hun eigen werk. Daarbij geldt het besef dat strategische vragen geen gemakkelijke antwoorden kennen.

De programmaleiding is in handen van prof.dr. Pauline Meurs en prof.dr. Paul Frissen. Prof.dr. Pauline Meurs is hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Prof.dr. Paul Frissen is decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).

Voor informatie, de brochure en het aanmeldingsformulier kunt u contact opnemen met Petra Verweij (010-408 8913) of u kunt kijken op de site van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur: www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl.

We verkennen in Waarden van Zorg verschillende waarden en bezien hoe deze waarden wel en niet doorklinken in de dagelijkse praktijken van zorgbestuurders. Elke keer opnieuw is het gesprek over waarden verrassend en inspirerend.

Prof.dr. Pauline Meurs | Decaan Waarden van Zorg
brochure aanvragenAanmelden

Details

Voor wieBestuurders met ruime eindverantwoordelijke ervaring in de gezondheidszorg
Duur1 jaar
StudiebelastingZeven bijeenkomsten van drie dagdelen (avond, ochtend, middag) gespreid over een jaar
Startdatum30 januari 2019
Deelnamekosten€ 7.500,--, BTW vrij (excl. accommodatie)
Decaan

Prof.dr. P.H.A. (Paul) Frissen (NSOB)
Prof.dr. P.L. (Pauline) Meurs (Erasmus Centrum voor Zorgbestuur)

projectmanager

P. (Petra) Verweij
verweij@eshpm.eur.nl
010 – 408 8913

deel

wie gingen u voor

Bestuurders van:

  • Ziekenhuizen
  • Zorginstellingen
  • Zorgverzekeringen