nlen

Promotieprogramma

Het idee van een academische promotie spreekt veel bestuurders en ambtenaren aan. Maar waar te beginnen? En hoe de voortgang er in te houden? Het promotieprogramma van de NSOB biedt een uitdagende en inspirerende omgeving om wetenschappelijke en professionele ambities waar te maken.

Al 30 jaar speelt de NSOB een vooraanstaande rol in de opleiding en ontwikkeling van excellente professionals in het publieke domein. De opleidingen van de NSOB verbinden de nieuwste theoretische inzichten met reflectie op de politiek-bestuurlijke praktijk. Deelnemers aan opleidingen van de NSOB beschikken zonder uitzondering over ruime politieke en bestuurlijke ervaring.

Het promotieprogramma van de NSOB daagt excellente professionals uit om de volgende stap te zetten in hun ontwikkeling door hun rijkdom aan praktijkkennis om te zetten in een academische promotie. In een 3-jarig programma begeleiden we promovendi van een globaal onderzoeksidee naar de drempel van een academisch proefschrift. Intensieve en kleinschalige begeleiding door een vooraanstaand docentenkorps, op maat gesneden tutorials en inspirerende sessies met topwetenschappers en professionals uit de praktijk bieden een academisch thuis voor de promovendi.

Al vele jaren hebben de deelnemers aan de opleidingen van de NSOB het vermogen ons te verbazen. Met scherpe analyses, innovatieve ideeën en uitdagende suggesties. Het promotieprogramma is de ideale plek om deze analyses, ideeën en suggesties tot volle bloei te laten komen.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met projectmanager Marije Plooij-van Ruiten plooij(at)nsob.nl. Voor het uitwerken van het onderzoeksidee kunnen geïnteresseerden het sjabloon voor onderzoeksvoorstel downloaden.

 

Het promotieprogramma biedt een uitdagende en inspirerende omgeving om wetenschappelijke en professionele ambities waar te maken

Dr. Martin Schulz | Decaan
brochure aanvragenAanmelden

Details

Voor wieExcellente professionals die de volgende stap willen zetten in hun ontwikkeling.
Duurdrie jaar
Startdatumdecember 2019
Inschrijfdeadlinejaarlijks start een nieuwe uitvoering
Deelnamekosten€ 7.000,-- per jaar, BTW vrij
Decaan

prof.dr. H.J.M. (Menno) Fenger
dr. J.M. (Martin) Schulz

Opleidingsmanager

Mw. E.B. (Eline) van Schaik MSc.
schaik(at)nsob.nl
070-3024927

projectmanager

Drs. M. (Marije) Plooij-van Ruiten
plooij(at)nsob.nl
070 3024921

 

deel
  • strategisch adviseur
  • bestuurssecretaris
  • senior beleidsmedewerker
  • voorzitter CvB Hogeschool
  • coördinerend secretaris