nlen

Leernetwerk

Het NSOB Leernetwerk biedt topfunctionarissen uit het openbaar bestuur en publiek domein een inspirerende ontmoetingsplaats waarin zij kennis maken met (de inzichten van) gerenommeerde topwetenschappers en ervaren practitioners. Bovendien is het Leernetwerk een plek waarin deelnemers in kleine kring kunnen debatteren over actuele kennisinnovaties, prangende ontwikkelingen in de samenleving, dilemma’s in de politiek-ambtelijke verhoudingen en de consequenties van dit alles voor het persoonlijk leiderschap.

Het programma is gericht op het zoeken naar antwoorden op ‘grote’ vragen: wat is bijvoorbeeld het eigene van deze tijd? Hoe ‘lees’ je als organisatie de tijd en wat betekent dit voor de besturing van de eigen institutie? In het leernetwerk verdiepen deelnemers hun kennis van de ontwikkelingen die achter deze vragen schuilgaan; in het debat onderzoeken we de gevolgen van deze ontwikkelingen voor het openbaar bestuur.

Het programma duurt drie jaar; elk onderwijsjaar bestaat uit drie avondbijeenkomsten en één buitenlandse reis. In de afgelopen jaren ontmoetten deelnemers een gevarieerd gezelschap van top sprekers, van een hoogleraar kwantummechanica tot de voorzitter van de Europese Raad.

Daarnaast komen deelnemers nadrukkelijk niet alleen kennis ‘halen’, maar moeten dit ook ‘brengen’. Alle deelnemers van de lopende leernetwerkgroepen leveren jaarlijks een bijdrage in de vorm van een masterclass voor jonge, talentvolle mensen, werkzaam in het openbaar bestuur en publiek domein (één dagdeel).

Deelname aan het NSOB Leernetwerk vindt plaats op uitnodiging.

Details

Voor wieTopfunctionarissen in de trias politica
Duur3 jaar
Startdatummaart 2020
Decaan

Prof.dr. Paul Frissen
Drs. Andrée van Es
Prof. dr. Paul ’t Hart
Drs. Wim Kuijken
Prof. dr. Pauline Meurs
Mr. Herman Bolhaar

Opleidingsmanager

Esmé Cartens
cartens(at)nsob.nl
070 – 3024941

projectmanager

Saskia Wiersma
wiersma(at)nsob.nl
070 – 3024926

Een politiek van verschil  creëert voorwaarden die eigen verantwoordelijkheid van burgers mogelijk maken.

Prof.dr. Paul Frissen | Bestuursvoorzitter en decaan
deel