nlen

Leeratelier Strategie in Netwerken

Steeds vaker wordt van professionals in de publieke sector verwacht netwerkend te werken. We moeten samenwerken met andere personen en organisaties om onze doelen te bereiken en maatschappelijke kwesties aan te pakken. Dat samenwerken is echter niet altijd even makkelijk. Andere partijen hebben namelijk vaak andere belangen, doelen, visies, missies, deadlines en bestuurders. Zij willen niet alleen andere dingen realiseren, maar pakken dingen ook anders aan.

In het leeratelier Strategie in Netwerken bespreken we verschillende soorten netwerken die er zijn en de dilemma’s die ontstaan in formele én informele netwerken. Het leeratelier biedt deelnemers praktische handvatten om zowel binnen- als buiten de eigen organisatie strategisch te opereren in netwerken. Onder leiding van topdocenten gaan we in op de dynamiek binnen netwerken en proberen we die te begrijpen en te doorzien. Daarnaast gaan we op bezoek in de praktijk van netwerken. We gaan op zoek naar de bijzondere praktijken en denken na over de dilemma’s die daarin spelen om zo inspiratie te krijgen voor onze eigen praktijk.

Het leeratelier is bedoeld voor professionals binnen overheden én semi-overheden die zich bezighouden met het werken in netwerken of de ambitie hebben te gaan doen. De interactieve werkwijze en diverse samenstelling van het leeratelier, vraagt om een open en actieve houding zodat deelnemers van elkaars vraagstukken leren en elkaar inspireren.

Voor de actuele programmabeschrijving van het leeratelier, de cursusdata en meer informatie over dit leeratelier kunt u contact opnemen met Petra Ophoff via ophoff(at)nsob.nl of 070 – 3024923.

Aanmelden kan online of middels een formulier, op te vragen via info(at)nsob.nl of 070 3024940

De verhouding tussen overheid, markt en samenleving heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en blijft veranderen. We leven in een netwerksamenleving die vraagt om meer samenwerking en om ruimte geven.

Prof.dr. Martijn van der Steen | Adjunct-directeur & Directeur Denktank
brochure aanvragenAanmelden

Details

Voor wieVoor alle ambtenaren die strategisch willen opereren in netwerken
Duur3 maanden
Studiebelasting5,5 dagen + voorbereidingstijd
Startdatum1 oktober 2019
Inschrijfdeadline15 september 2019
Deelnamekosten€ 3.750,--, BTW vrij
Decaan

Dr. Martin Schulz

Opleidingsmanager

A.P. (Petra) Ophoff MSc
ophoff(at)nsob.nl
070 – 3024923

projectmanager

L.M. (Linda) Frauenfelder frauenfelder(at)nsob.nl
070 – 3024940

deel
  • Projectleider lerarenagenda
  • Senior adviseur bestuurlijke zaken
  • Projectmanager vastgoed
  • Raadsadviseur