nlen

Summer course Bestuur & onbehagen (8 en 9 juli 2019)

Gele hesjes, blokkeerfriezen, uit de hand gelopen Nieuwjaarsvuren en verschillende AZC-verzetsacties. Momenten waarbij sluimerende onvrede piekt en culmineert in onverwachte, onvoorspelbare actie en reactie. Overheden en ambtenaren zijn zoekend naar de juiste houding en sturing ten aanzien van deze onderstroom van maatschappelijk onbehagen en golven van onvrede. In deze summer course ‘Bestuur en onbehagen’ verdiepen we ons in de meervoudigheid van maatschappelijk onbehagen en het bijkomend bestuurlijk ongemak.

Maatschappelijk onbehagen is geen nieuw begrip, een blik op de recente politieke ontwikkelingen leert ons dat het nog steeds gesprek van de dag is. Om het actuele thema maatschappelijk onbehagen te doordenken biedt de NSOB een summer course aan. In deze summer course gaan docenten in op de thematiek en delen hun inzichten en reflecties met de deelnemers. We gaan in gesprek over de achtergronden van deze ‘episode van gele hesjes’, waarin wij ons nu lijken te bevinden. Wij nodigen zowel ambtenaren als bestuurders uit om deel te nemen aan de summer course, om zo een rijk gesprek met elkaar te kunnen voeren over deze thematiek.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u hier klikken.  Aanmelden is nog mogelijk tot 21 juni 2019.

Graag tot 8 juli bij de NSOB!

Onderzoek voor Verus; zo verenig je mensen rondom onderwijs

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur onderzocht voor Verus welke...lees meer

De kunst van het akkoord – nieuw denktankonderzoek

Over de vraag wat akkoorden zijn en wat voor betekenis...lees meer

Stagiairs gezocht

De NSOB heeft in 2019 en 2020 plaats voor een...lees meer
Meer informatie
deel

De NSOB biedt hoogwaardige, uitdagende en innovatieve opleidingen, leerateliers en masterclasses, waarin altijd een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk.

denktank

De kennisfunctie van de NSOB komt naar voren in haar rol als denktank. De denktank van de NSOB verzorgt praktijkgericht én wetenschappelijk ingebed onderzoek.