nlen

Alumnibijeenkomst Metropool

NSOB en PBLQ-ROI hebben samen met een aantal alumni een succesvolle alumnibijeenkomst van de opleiding Metropool georganiseerd op 12 februari j.l. Metropool is bestemd voor talentrijke medewerkers in de publieke sector werkzaam op het lokale en regionale niveau, die zich bezig houden met (groot)stedelijke vraagstukken. De opleiding kent twee leerlijnen: cognitieve verdieping en de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden. Deze ‘dubbele leerlijn’ doorkruist de gehele opleiding. De NSOB verzorgt de cognitieve onderdelen die zich richten op maatschappelijke problematiek en ambtelijke processen. PBLQ-ROI is verantwoordelijk voor de vaardighedenonderdelen die als doel hebben om de deelnemers te ondersteunen bij de persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de individuele professionaliteit. Metropool is op verzoek van de G4 ontwikkeld.

De alumnibijeenkomst stond in het teken van het thema ‘Veranderende stad, veranderende ambtenaar?’. Het programma startte met een plenair gedeelte, waarin drs. Tom de Bruijn (wethouder gemeente Den Haag), drs. Maarten Schurink (gemeentesecretaris gemeente Utrecht) en prof. dr. Paul Frissen (hoogleraar bestuurskunde Tilburg University en bestuursvoorzitter NSOB) op het centrale thema hebben gereflecteerd. Vervolgens gingen de alumni uiteen in ‘World Café’-workshops, waarbij zij met elkaar hebben gediscussieerd over de rol van de ambtenaar en hebben gereflecteerd op hun eigen professionaliteit.

Alle elf jaargangen van Metropool waren tijdens de alumnibijeenkomst vertegenwoordigd. Op het moment loopt de twaalfde jaargang en start de dertiende jaargang in maart. Aanmelden voor de dertiende jaargang is nog mogelijk bij PBLQ-ROI via het Metropool projectsecretariaat: Mieke Bakker (m.bakker@pblq.nl / 020 638 7704).

Summer course Integriteit in het openbaar bestuur (29 en 30 augustus 2019)

De tweedaagse summer course Integriteit in het Openbaar Bestuur gaat...lees meer

Start Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijsbeleid op 14 november 2019

Op donderdag 14 november 2019 start de zesde uitvoering van...lees meer

De nieuwsbrief is uit!

Nieuwsbrief nr. 04 | Juli 2019...lees meer
Meer informatie
deel

De NSOB biedt hoogwaardige, uitdagende en innovatieve opleidingen, leerateliers en masterclasses, waarin altijd een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk.

denktank

De kennisfunctie van de NSOB komt naar voren in haar rol als denktank. De denktank van de NSOB verzorgt praktijkgericht én wetenschappelijk ingebed onderzoek.