nlen

Afscheid decaan Metropool prof.dr. Arthur Ringeling

             

Op donderdag 28 maart jl. vond de bijeenkomst ‘Politiek en bestuur in de grote stad’ plaats ter afscheid van onze decaan prof. dr. Arthur Ringeling. Prof dr. Arthur Ringeling was sinds 2010 als decaan betrokken bij de opleiding Metropool. De bijeenkomst was een speciale gelegenheid om onze dank uit te spreken voor zijn jarenlange inzet.

De bijeenkomst werd geopend door onze bestuursvoorzitter prof. dr. Paul Frissen. Vervolgens waren er bijdragen van drs. Wim Deetman (voormalig burgemeester Den Haag en voormalig lid Raad van State), prof. dr. Roel in ’t Veld (Unesco professor Governance and Sustainability aan Tilburg University en eerste decaan Metropool) en prof. dr. Caspar van den Berg (hoogleraar Global and Local Governance aan de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân en nieuwe decaan Metropool). De bijeenkomst werd afgesloten met een slotwoord van prof. dr. Arthur Ringeling.

           

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur is prof. dr. Arthur Ringeling zeer erkentelijk voor zijn grote betrokkenheid als decaan van de opleiding Metropool. Wij kijken terug op een zeer plezierige samenwerking en wensen hem alle goeds!

Wij willen tevens alle alumni, gastsprekers, docenten en decanen danken voor hun aanwezigheid en het daarmee mogelijk maken van deze feestelijke bijeenkomst.

De opleiding Metropool is ontwikkeld op verzoek van de G4 en biedt inhoudelijke kennis over steden, stedelijke- en maatschappelijke ontwikkelingen en trends binnen het openbaar bestuur, maar ook vaardigheden die je helpen optimaal te functioneren binnen je organisatie. Meer informatie: https://nsob.nl/opleiding/metropool/.

Paul Frissen: ‘Burgerparticipatie kan alleen slagen als de overheid zich er buiten houdt’

Paul Frissen was afgelopen vrijdag 16 augustus om 15.00 uur...lees meer

Lunchbijeenkomst bij J&V op 9 september

Op maandag 9 september organiseert de Vereniging voor Bestuurskunde in...lees meer

Summer course Integriteit in het openbaar bestuur (29 en 30 augustus 2019)

De tweedaagse summer course Integriteit in het Openbaar Bestuur gaat...lees meer
Meer informatie
deel

De NSOB biedt hoogwaardige, uitdagende en innovatieve opleidingen, leerateliers en masterclasses, waarin altijd een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk.

denktank

De kennisfunctie van de NSOB komt naar voren in haar rol als denktank. De denktank van de NSOB verzorgt praktijkgericht én wetenschappelijk ingebed onderzoek.