nlen

14e uitvoering Leeratelier Strategie afgerond

Met de slotbijeenkomst op vrijdag 29 juni 2019 is de veertiende uitvoering van het Leeratelier Strategie (editie 2018-2019) feestelijk afgesloten. Op deze middag hebben de deelnemers de bevindingen van hun eindopdracht gepresenteerd.

Voor de eindopdracht zijn de deelnemers als strategisch deskundigen op pad geweest als visitatiecommissie bij verschillende organisaties om het gehanteerde strategische proces kritisch tegen het licht te houden en is hen tevens gevraagd om het onderzochte als spiegel te hanteren en zo op de eigen professionaliteit te reflecteren.

De presentaties werden op deze middag door een jury beoordeeld.

De jury bestond uit:

  • Prof.dr. Mark van Twist, decaan Leeratelier Strategie (en deze middag juryvoorzitter)
  • Dr. Myrte Ferwerda, directeur/bestuurder NSOB
  • Drs. Jan Herman de Baas, provinciesecretaris Utrecht
  • Prof.dr.ir. Vincent Marchau, hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen

Aan het einde van de slotbijeenkomst ontvingen de deelnemers een certificaat als bewijs van afronding van het leeratelier.

De NSOB feliciteert de deelnemers van de twaalfde uitvoering van het Leeratelier Strategie (editie 2018-2019) met het afronden van de opleiding en het behalen van hun certificaat!

 

Summer course Integriteit in het openbaar bestuur (29 en 30 augustus 2019)

De tweedaagse summer course Integriteit in het Openbaar Bestuur gaat...lees meer

Start Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijsbeleid op 14 november 2019

Op donderdag 14 november 2019 start de zesde uitvoering van...lees meer

De nieuwsbrief is uit!

Nieuwsbrief nr. 04 | Juli 2019...lees meer
Meer informatie
deel

De NSOB biedt hoogwaardige, uitdagende en innovatieve opleidingen, leerateliers en masterclasses, waarin altijd een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk.

denktank

De kennisfunctie van de NSOB komt naar voren in haar rol als denktank. De denktank van de NSOB verzorgt praktijkgericht én wetenschappelijk ingebed onderzoek.