nlen

prof.dr. P. (Paul) ’t Hart

Paul ‘t Hart is hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht, co-decaan van de Nederlandse School van Openbaar Bestuur (NSOB) in Den Haag en kerndocent aan de Australia New Zealand School of Government in Melbourne. Hij hervatte zijn Nederlandse posities in 2011, na vijf jaar hoogleraar politicologie aan de Australian National University te zijn geweest. Recente publicaties: The Oxford Handbook of Political Leadership (Oxford University Press 2014), Understanding Public Leadership (Palgrave 2014), Ambtelijk Vakmanschap 3.0 (NSOB 2014), The Leadership Capital Index: A New Perspective on Political Leadership (Oxford University Press 2017) en Dienen en Beïnvloeden: Verhalen over Ambtelijk Vakmanschap (NSOB 2018). Paul ‘t Hart heeft ruime ervaring met het opleiden van publieke professionals en topambtenaren, met name in Nederland, Zweden en Australië. Hij was daarnaast onder meer voorzitter van de Vereniging voor Bestuurskunde (2012 tot 2017) en lid van de commissie Evaluatie Politiewet 2012. Hij verzorgt regelmatig lezingen, adviseert en faciliteert reflectiebijeenkomsten in de Nederlandse en Australische publieke sector. In 2016 ontving hij een Advanced Grant (2,5M Euro) van de European Research Council voor een vijfjarig onderzoeksprogramma naar succesvolle bestuurspraktijken.denktank publicaties


2018 – Dienen en Beïnvloeden: Verhalen over Ambtelijk Vakmanschap

Met gepaste trots publiceert de NSOB Dienen en Beïnvloeden: Verhalen Over Ambtelijk Vakmanschap. Het boek gaat aan de hand van de indrukwekkende ambtelijke loopbaan van Wim Kuijken over topambtelijk vakmanschap,... lees meer

2017 – Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren

Wat moet het nieuwe kabinet zich realiseren? Met welke opgaven en uitdagingen krijgt het kabinet te maken, en wat is dan 'goed bestuur'? Over deze vragen is een reeks dialoogsessies... lees meer

2016 – Verbinders zonder script

Dit essay verkent het topambtelijk vakmanschap van gemeentesecretarissen. Geen zoektocht naar het handwerk van de publieke manager is compleet zonder inzicht in wat publieke managers nu eigenlijk precies doen als... lees meer

2014 – Ambtelijk vakmanschap 3.0

In dit essay gaat Paul ‘t Hart op een zoektocht naar de vraag wat de kwaliteiten zijn die overheidsmanagers nu nodig hebben. Zijn het oude bekende kwaliteiten? Of gaat het... lees meer
co-decaan NSOB / hoogleraar bestuurskunde Utrecht School of Governance 070 3024910