nlen

prof.dr. P.H.A. (Paul) Frissen

Prof. dr. P. (Paul) Frissen is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en is tevens hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University .


publicaties


Staat en Taboe

In dit spraakmakende boek werpt Paul Frissen nieuw licht op het actuele debat over ‘voltooid leven’.

Hij laat zien welke rol taboes, verboden en grenzen spelen in de gespannen verhouding tussen staat en burger. Net als in zijn eerdere werk combineert Frissen onderzoek naar de praktijk met filosofische reflectie.

Klik hier voor meer informatie.

Het geheim van de laatste staat

In dit boek formuleert Paul Frissen een fundamentele kritiek op het verlangen naar transparantie. Het geheim van de laatste staat is bedoeld voor iedereen die voorbij het transparantiedenken wil reflecteren op wat de staat nodig heeft om onze vrijheid te beschermen.

Klik hier voor meer informatie.

Frissen

De fatale staat.

Over de politiek noodzakelijke verzoening met tragiek.
Uitgeverij Van Gennep, augustus 2013

Klik hier voor meer informatie

9200000011516481

Van goede bedoelingen, de dingen die nooit voorbijgaan

Beschouwingen over de staat van Nederland.
Van Gennep, Amsterdam 2012

Klik hier voor meer informatie

9200000006905761

 

Gevaar verplicht

Elites zijn in een politieke orde even onvermijdelijk als noodzakelijk. Paul Frissen schrijft over dit hoogst actuele thema. Alom vallen pleidooien voor leiderschap te beluisteren, terwijl het ongemak over dat thema hardnekkig blijft bestaan. Dat hangt samen met het gelijkheidsdenken dat de theorie en praktijk van politiek en bestuur bepaalt.

Klik hier voor meer informatie.

Gevaar verplicht

De Staat van Verschil

In Nederland koesteren we het verschil. Zestien miljoen indidividuen, allemaal anders. Dat is wat ons als ideaal wordt voorgehouden in commercie en cultuur. In de wereld van recht, bestuur en politiek ligt dat anders. Daar zijn we juist geobsedeerd door gelijkheid. Dat wringt. De verzorgingsstaat wil gelijk maken wat verschillend is.

Klik hier voor meer informatie.

verschil

De Staat

Dit boek is een drieluik over de staat. Over de wereld van politiek en bestuur in een sterk veranderde en veranderende samenleving. Het boek bouwt voor op eerdere werken van de auteur: ‘De versplinterde staat’ (1991), ‘De virtuele staat’ (1996) en ‘De lege staat’ (1999).

Klik hier voor meer informatie.

De Staat

De Virtuele Staat

Dit is een verhaal over de bijzondere verbindingen van politiek, bestuur en technologie in de ‘informatiesamenleving’. Het bevat een verzameling voorstellen en uitnodigingen om deze verbindingen anders te bezien en gestalte te geven.

Klik hier voor meer informatie.

De virtuele staat

De Lege Staat

Dit boek is ontworpen vanuit de vorm. In vierenvijftig fragmenten behandelt de auteur onderwerpen die hem professioneel en persoonlijk boeien. Ze gaan over politiek, bestuur en technologie; over modernisme, postmodernisme en methodologie; over auteurs; over design, kunst en media; over de wetenschappelijke professie, koken en de persoonlijke biografie. De fragmenten zijn geordend in achttien clips, de achttien clips in zes domeinen. Het lezen van dit boek lijkt op surfen op het Internet. Negen alternatieve routes bieden bovendien nog een intranet-toegang tot het boek. Een cd-rom had misschien meer voor de hand gelegen, maar de schrijver wilde om redenen van romantiek een boek.

Klik hier voor meer informatie.

De Lege Staatdenktank publicaties


2017 – Patronen van politiek. De Arnhemse bestuurscultuur in meervoud.

In de gemeente Arnhem hebben in één bestuursperiode twee collegebreuken plaatsgevonden en zijn er vier wethouders afgetreden: dat wijst op een negatieve bestuurscultuur die de stad en zijn bestuur schade... lees meer

2016 – Zien, lezen, helpen. Over het bereiken van jongeren buiten beeld

Volgens onderzoek van het CBS (2015) zijn er 65.910 jongeren ‘buiten beeld’ voor de overheid. Jongeren ‘buiten beeld’ zijn jongeren die niet naar school gaan, niet werken en geen uitkering... lees meer

2014 – Ogen en oren, handen en tanden

In Amsterdam is vanaf 19 maart 2014 sprake van verlengd lokaal bestuur, een nieuw bestuurlijk stelsel waarin de centrale stad en bestuurscommissies werken vanuit één gezamenlijke beleidsagenda. In dit stelsel... lees meer

2014 – ‘Ja, maar…’

Reflecties op de participatiesamenleving. Recent zelfs aangekondigd in de troonrede: de ontwikkeling naar een participatiesamenleving. Vanuit verschillende invalshoeken wordt kritisch gekeken naar de kwaliteiten en kansen van participatie en de... lees meer

2012 – Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid

In opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt in twee essays verkend hoe het vieren van vrijheid de komende tijd invulling kan krijgen. Met de essays wordt... lees meer


opleidingen


decaan / bestuursvoorzitter