nlen

prof.dr. M. (Menno) Fenger

Prof. dr. H.J.M. (Menno) Fenger is decaan van het Promotieprogramma van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij is daarnaast bijzonder hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn onderzoek richt hij zich op de uitvoering, de organisatie en het bestuur van de sociale zekerheid in Nederland en in vergelijkend perspectief. Hij is tevens projectmanager van het INSPIRES-project, een Internationaal onderzoeksproject naar innovatief sociaal beleid in Europa. Daarnaast is hij actief als onderzoeker en adviseur in opdracht van verschillende ministeries, lokale overheden en belangengroepen. In het verleden was hij onder meer werkzaam als senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en als visiting scholar bij het Center for European Studies, Harvard University.

 opleidingen


co-decaan