nlen

prof.dr. M.J.W. (Mark) van Twist

Prof.dr. M. (Mark) J.W. van Twist is decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij is daarnaast hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder bestuurs- en beleidsadvisering in publiek-private context, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tevens is hij wetenschappelijk directeur van de post-master opleiding internal auditing & advisory aan de Erasmus School of Accounting & Assurance en lid in buitengewone dienst van het College van de Algemene Rekenkamer. Nevenfuncties zijn op dit moment onder meer voorzitter van de raad van toezicht van topklinisch ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, voorzitter van de raad van commissarissen van de regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) en kerndocent strategic management aan de Hertie School of Governance in Berlijn. Voorheen was hij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen als bijzonder hoogleraar publiek-private samenwerking en werkte hij onder meer bij Berenschot als directeur Procesmanagement en aan de Technische Universiteit Delft als zakelijk directeur van een interfacultair onderzoeksinstituut van de infrastructuurgebonden sectoren.denktank publicaties


2014 – Naar een ge(s)laagde strategie

Overheidssturing vindt steeds meer plaats in netwerken. Publieke organisaties zijn weliswaar zelf verantwoordelijk voor het bereiken van publieke waarde en politieke doelen, maar hebben voor het realiseren van die doelstellingen... lees meer

2014 – Leren door doen

Dit essay gaat op zoek naar een antwoord op de vraag wat de rol van de overheid is in een energieke samenleving. Het gaat daarbij nog steeds over sturing door... lees meer

2014 – Buitenlangs en binnendoor

De complexiteit en ongrijpbaarheid van criminele netwerken neemt toe. Zeker bij grootschalige criminaliteit zoals mensenhandel, drugssmokkel en fraude maken criminelen maken criminelen altijd gebruik van legale partijen. De steeds verdere... lees meer

2014 – Ogen en oren, handen en tanden

In Amsterdam is vanaf 19 maart 2014 sprake van verlengd lokaal bestuur, een nieuw bestuurlijk stelsel waarin de centrale stad en bestuurscommissies werken vanuit één gezamenlijke beleidsagenda. In dit stelsel... lees meer

2014 – Ruimte voor risico’s

In dit essay is een afwegingskader geschetst op basis waarvan ruimte voor vrijwillige risicoacceptatie gemaakt kan worden. Dat kader is gemaakt op basis van twee belangrijke uitgangspunten. Ten eerste hebben... lees meer


opleidingen


decaan / bestuurder