nlen

drs. N.M.H. (Nancy) Chin-A-Fat

Nancy Chin-A-Fat heeft een achtergrond in sociologie en bestuurskunde en is de manager van de NSOB Denktank. Zij coördineert de verschillende onderzoeksprojecten en is zelf als onderzoeker betrokken bij voornamelijk politiek-bestuurlijke, complexe vraagstukken. Zij heeft onder meer onderzoek gedaan naar de besluitvorming van het Elektronisch Patiëntendossier in opdracht van het ministerie van VWS, de public governance rond Amarantis in opdracht van de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis, de aansturing en besluitvorming van de Basisregistratie Personen ter ondersteuning van de Commissie BRP, en de totstandkoming en ontwikkeling van het financieel statuut van het koninklijk huis (1972) in opdracht van de minister-president. Tevens is zij opleidingsmanager van Metropool, een opleiding ontwikkeld op verzoek van de G4 en gericht op grootstedelijke vraagstukken.denktank publicaties


2014 – ‘Ja, maar…’

Reflecties op de participatiesamenleving. Recent zelfs aangekondigd in de troonrede: de ontwikkeling naar een participatiesamenleving. Vanuit verschillende invalshoeken wordt kritisch gekeken naar de kwaliteiten en kansen van participatie en de... lees meer

2013 – Van een zachte landing naar een verlengde vlucht

Een reflectie op het kleineveldenbeleid. In dit onderzoek naar de gaswinning uit de Nederlandse kleine velden wordt in beeld gebracht welke strategische opties er zijn om de winning van de... lees meer

2013 – Ibn Ghaldoun

Verhaal achter een bijzonder inspectiebezoek. In het onderzoek naar Ibn Ghaldoun heeft de onderwijsinspectie geëx¬perimenteerd met een andere vorm van toezicht. In dit essay wordt die nieuwe aanpak conceptueel geduid... lees meer

2013 – Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val. In opdracht van de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis wordt in de essay gefocust op de public governance rond Amarantis. De uitdaging die Amarantis... lees meer

2013 – Pop-up publieke waarde

Overheidssturing in de context van maatschappelijke zelforganisatie. Nieuwe stappen in het denken over sturing en de verhouding van overheid, markt en samenleving komen in dit essay aan bod. De praktijk... lees meer


publicaties


2012 - Het EPD voorbij? Evaluatie besluitvormingsproces kaderwet elektronische zorginformatie-uitwisseling.

Er is in Nederland vijftien jaar gewerkt aan de realisatie van een elektronisch patiëntendossier (EPD). Het onderzoeksrapport ‘Het EPD voorbij?’ evalueert het besluitvormingsproces inzake het EPD en de wijze waarop de verschillende betrokken partijen daaraan hebben bijgedragen. Het rapport doet verslag van een onafhankelijk onderzoek dat is uitgevoerd door een onderzoeksteam van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) onder leiding van prof. dr. M.J.W. van Twist. Het rapport is hier te vinden.

2017 - Het inkomen van de Koning

Rond 1965 waren de kosten voor het koninklijk huis zodanig gestegen, dat de uitkering die koningin Juliana van het Rijk ontving niet meer volstond. Zij teerde zelfs in op haar eigen vermogen. De regering wilde aan deze onwenselijke situatie een einde maken en diende een wetsontwerp in dat de toelage voor de koningin fors verhoogde. Dat viel verkeerd. Niet alleen verslechterde de economie in die tijd waardoor de Nederlandse burgers de broekriem moesten aanhalen, ook verschenen er berichten in de media dat de koningin misschien wel ‘de rijkste vrouw ter wereld’ was. Bovendien vroeg de volksvertegenwoordiging meer inzage in de uitgaven voor het koningschap, en vonden linkse politici dat het tijd werd dat ook de koningin ‘gewoon’ belasting ging betalen. In dit boek wordt beschreven hoe het kabinet-De Jong (1967-1971) een nieuwe regeling ontwierp die zowel de koninklijke financiën op orde bracht als tegemoetkwam aan de wensen van de volksvertegenwoordiging. Deze regeling geldt in grote lijnen nog steeds.

Het onderzoek voor het boek is verricht in opdracht van de minister-president, de minister van Algemene Zaken. Het boek is hier te downloaden.opleidingen


manager denktank / opleidingsmanager 070 3024935