nlen

drs. N.M.H. (Nancy) Chin-A-Fat

Nancy Chin-A-Fat heeft een achtergrond in sociologie en bestuurskunde en is de manager van de NSOB Denktank. Zij coördineert de verschillende onderzoeksprojecten en is zelf als onderzoeker betrokken bij voornamelijk politiek-bestuurlijke, complexe vraagstukken. Zij heeft onder meer onderzoek gedaan naar de besluitvorming van het Elektronisch Patiëntendossier in opdracht van het ministerie van VWS, de public governance rond Amarantis in opdracht van de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis, de aansturing en besluitvorming van de Basisregistratie Personen ter ondersteuning van de Commissie BRP, en de totstandkoming en ontwikkeling van het financieel statuut van het koninklijk huis (1972) in opdracht van de minister-president. Tevens is zij opleidingsmanager van Metropool, een opleiding ontwikkeld op verzoek van de G4 en gericht op grootstedelijke vraagstukken.denktank publicaties


2015 – Verbindingen tussen instelling en stelsel in het onderwijstoezicht

Naast het toezicht op instellingen voert de Inspectie van het Onderwijs toezicht op het stelsel uit. Maar wat het stelsel is, en hoe daarop toezicht kan worden gehouden, is geen... lees meer

2015 – Fast-Track Institution Building

The Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) was officially launched in June 2014. By adopting a multidisciplinary approach, the institute seeks to develop and advance integrated solutions to metropolitan... lees meer

2014 – A multi-level strategy as the key to succes

Government is increasingly acting in and through networks. Public organisations are responsible for achieving public value and political objectives, but need the cooperation of others to realise these objectives. This... lees meer

2014 – Naar een ge(s)laagde strategie

Overheidssturing vindt steeds meer plaats in netwerken. Publieke organisaties zijn weliswaar zelf verantwoordelijk voor het bereiken van publieke waarde en politieke doelen, maar hebben voor het realiseren van die doelstellingen... lees meer

2014 – Van voortgang boeken naar bestemming kiezen

De decentralisatie van de jeugdzorg is voor gemeenten een omvangrijke en complexe opgave. Er staat iets groots te gebeuren, dat de kern van het lokaal bestuur, het rijk en niet... lees meer


publicaties


2012 - Het EPD voorbij? Evaluatie besluitvormingsproces kaderwet elektronische zorginformatie-uitwisseling.

Er is in Nederland vijftien jaar gewerkt aan de realisatie van een elektronisch patiëntendossier (EPD). Het onderzoeksrapport ‘Het EPD voorbij?’ evalueert het besluitvormingsproces inzake het EPD en de wijze waarop de verschillende betrokken partijen daaraan hebben bijgedragen. Het rapport doet verslag van een onafhankelijk onderzoek dat is uitgevoerd door een onderzoeksteam van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) onder leiding van prof. dr. M.J.W. van Twist. Het rapport is hier te vinden.

2017 - Het inkomen van de Koning

Rond 1965 waren de kosten voor het koninklijk huis zodanig gestegen, dat de uitkering die koningin Juliana van het Rijk ontving niet meer volstond. Zij teerde zelfs in op haar eigen vermogen. De regering wilde aan deze onwenselijke situatie een einde maken en diende een wetsontwerp in dat de toelage voor de koningin fors verhoogde. Dat viel verkeerd. Niet alleen verslechterde de economie in die tijd waardoor de Nederlandse burgers de broekriem moesten aanhalen, ook verschenen er berichten in de media dat de koningin misschien wel ‘de rijkste vrouw ter wereld’ was. Bovendien vroeg de volksvertegenwoordiging meer inzage in de uitgaven voor het koningschap, en vonden linkse politici dat het tijd werd dat ook de koningin ‘gewoon’ belasting ging betalen. In dit boek wordt beschreven hoe het kabinet-De Jong (1967-1971) een nieuwe regeling ontwierp die zowel de koninklijke financiën op orde bracht als tegemoetkwam aan de wensen van de volksvertegenwoordiging. Deze regeling geldt in grote lijnen nog steeds.

Het onderzoek voor het boek is verricht in opdracht van de minister-president, de minister van Algemene Zaken. Het boek is hier te downloaden.opleidingen


manager denktank / opleidingsmanager 070 3024935