nlen

drs. N.M.H. (Nancy) Chin-A-Fat

Nancy Chin-A-Fat heeft een achtergrond in sociologie en bestuurskunde en is de manager van de NSOB Denktank. Zij coördineert de verschillende onderzoeksprojecten en is zelf als onderzoeker betrokken bij voornamelijk politiek-bestuurlijke, complexe vraagstukken. Zij heeft onder meer onderzoek gedaan naar de besluitvorming van het Elektronisch Patiëntendossier in opdracht van het ministerie van VWS, de public governance rond Amarantis in opdracht van de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis, de aansturing en besluitvorming van de Basisregistratie Personen ter ondersteuning van de Commissie BRP, en de totstandkoming en ontwikkeling van het financieel statuut van het koninklijk huis (1972) in opdracht van de minister-president. Tevens is zij opleidingsmanager van Metropool, een opleiding ontwikkeld op verzoek van de G4 en gericht op grootstedelijke vraagstukken.denktank publicaties


2016 – Bewegende verhoudingen

Het essay brengt in beeld hoe het gesprek over de verhoudingen tussen het ministerie en het mbo-veld zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Dit beeld van het discours kan... lees meer

2016 – Cross-border cooperation between national inspectorates

In het kader van het Europees voorzitterschap organiseert de Inspectieraad de internationale conferentie ‘Enforcement in a Europe without borders’ op 23 februari 2016. Tijdens deze conferentie wil de Inspectieraad de... lees meer

2016 – De som en de delen. In gesprek over systeemverantwoordelijkheid

In veel domeinen van het openbaar bestuur wordt het begrip systeemverantwoordelijkheid gebruikt. Dat was altijd al zo, maar de laatste jaren neemt het gebruik van het begrip toe. Dat gebeurt... lees meer

2015 – In cirkels sturen? Reflecties over de transitie van een lineaire naar een circulaire economie

De circulaire econo­mie is geen nieuw verschijnsel, en toch is er nog weinig nagedacht over hoe dergelijke ontwikkelingen met sturing ondersteund kunnen worden. De essaybundel ‘In cirkels sturen? Reflecties over... lees meer

2015 – Bodem in balans

Een evaluatie van de organisatie van de uitvoering van het Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010 – 2015 Het bodembeleid in Nederland is al enkele jaren flink in beweging. Niet alleen... lees meer


publicaties


2012 - Het EPD voorbij? Evaluatie besluitvormingsproces kaderwet elektronische zorginformatie-uitwisseling.

Er is in Nederland vijftien jaar gewerkt aan de realisatie van een elektronisch patiëntendossier (EPD). Het onderzoeksrapport ‘Het EPD voorbij?’ evalueert het besluitvormingsproces inzake het EPD en de wijze waarop de verschillende betrokken partijen daaraan hebben bijgedragen. Het rapport doet verslag van een onafhankelijk onderzoek dat is uitgevoerd door een onderzoeksteam van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) onder leiding van prof. dr. M.J.W. van Twist. Het rapport is hier te vinden.

2017 - Het inkomen van de Koning

Rond 1965 waren de kosten voor het koninklijk huis zodanig gestegen, dat de uitkering die koningin Juliana van het Rijk ontving niet meer volstond. Zij teerde zelfs in op haar eigen vermogen. De regering wilde aan deze onwenselijke situatie een einde maken en diende een wetsontwerp in dat de toelage voor de koningin fors verhoogde. Dat viel verkeerd. Niet alleen verslechterde de economie in die tijd waardoor de Nederlandse burgers de broekriem moesten aanhalen, ook verschenen er berichten in de media dat de koningin misschien wel ‘de rijkste vrouw ter wereld’ was. Bovendien vroeg de volksvertegenwoordiging meer inzage in de uitgaven voor het koningschap, en vonden linkse politici dat het tijd werd dat ook de koningin ‘gewoon’ belasting ging betalen. In dit boek wordt beschreven hoe het kabinet-De Jong (1967-1971) een nieuwe regeling ontwierp die zowel de koninklijke financiën op orde bracht als tegemoetkwam aan de wensen van de volksvertegenwoordiging. Deze regeling geldt in grote lijnen nog steeds.

Het onderzoek voor het boek is verricht in opdracht van de minister-president, de minister van Algemene Zaken. Het boek is hier te downloaden.opleidingen


manager denktank / opleidingsmanager 070 3024935