nlen

drs. J. (Jorren) Scherpenisse

Jorren Scherpenisse (1987) is in 2011 gestart bij de NSOB als onderzoeker van de Denktank en is sindsdien betrokken bij verschillende onderzoeks- en opleidingstrajecten. Daarnaast werkt hij aan een proefschrift over het thema ‘tijd en bestuur’.

 

In de Denktank werkt Scherpenisse aan onderzoeken op het gebied van tijd, netwerken en sturing, strategie en politiek, nudging en gamification, toezicht, media en incidenten. Hierover geeft hij regelmatig lezingen en workshops en doceert hij in verschillende opleidingen.

 

In het onderwijs is Scherpenisse actief als opleidingsmanager van de Master of Public Administration (MPA). Voorheen was hij opleidingsmanager van het Leeratelier Toezicht en Naleving (LTN) en van opleidingen voor het Openbaar Ministerie (OM) en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV).

 

Voor zijn tijd bij de NSOB studeerde Scherpenisse aan de Erasmus Universiteit, waar hij in twee vakgebieden een mastertitel behaalde. Eerst rondde hij in 2009 de master arbeids- en organisatiepsychologie af en vervolgens in 2011 de master publiek management (Bestuurskunde). Tijdens zijn studie deed hij tevens eerste praktijkervaringen op bij een politiekorps en de Algemene Rekenkamer.denktank publicaties


2013 – Ibn Ghaldoun

Verhaal achter een bijzonder inspectiebezoek. In het onderzoek naar Ibn Ghaldoun heeft de onderwijsinspectie geëx¬perimenteerd met een andere vorm van toezicht. In dit essay wordt die nieuwe aanpak conceptueel geduid... lees meer

2013 – Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val. In opdracht van de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis wordt in de essay gefocust op de public governance rond Amarantis. De uitdaging die Amarantis... lees meer

2013 – Vroege signalen, tijdige strategie

Beschouwing over de Early Warning systematiek van Rijkswaterstaat. Welke uitdagingen spelen er bij strategisch vooruitzien vanuit de overheid? In dit essay wordt ingegaan op de dilemma’s van vooruitkijken die spelen... lees meer

2012 – Open data, open gevolgen

Wat zijn verstandige en wenselijke volgende stappen in de omgang met open data, zowel in het eigen gebruik als in de rol van producent en beheerder van datasets? Moet de... lees meer


publicaties


2012 - Het EPD voorbij? Evaluatie besluitvormingsproces kaderwet elektronische zorginformatie-uitwisseling.

Evaluatie van het besluitvormingsproces bij de realisatie van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Het rapport is hier te vinden.

2011 - Coping with very weak primary schools: Towards 'smart interventions' in Dutch education policy

Onderzoek naar het beleid van het ministerie van OCW gericht op zeer zwakke scholen. Het rapport is hier te lezen.

2012 - Prestaties in de Strafrechtketen

Jorren Scherpenisse werkte mee aan dit onderzoek van de Algemene Rekenkamer, getiteld Prestaties in de strafrechtketen.opleidingen


onderzoeker / opleidingsmanager 070 3024948

linkedin