nlen

drs. J. (Jorren) Scherpenisse

Jorren Scherpenisse (1987) is in 2011 gestart bij de NSOB als onderzoeker van de Denktank en is sindsdien betrokken bij verschillende onderzoeks- en opleidingstrajecten. Daarnaast werkt hij aan een proefschrift over het thema ‘tijd en bestuur’.

 

In de Denktank werkt Scherpenisse aan onderzoeken op het gebied van tijd, netwerken en sturing, strategie en politiek, nudging en gamification, toezicht, media en incidenten. Hierover geeft hij regelmatig lezingen en workshops en doceert hij in verschillende opleidingen.

 

In het onderwijs is Scherpenisse actief als opleidingsmanager van de Master of Public Administration (MPA). Voorheen was hij opleidingsmanager van het Leeratelier Toezicht en Naleving (LTN) en van opleidingen voor het Openbaar Ministerie (OM) en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV).

 

Voor zijn tijd bij de NSOB studeerde Scherpenisse aan de Erasmus Universiteit, waar hij in twee vakgebieden een mastertitel behaalde. Eerst rondde hij in 2009 de master arbeids- en organisatiepsychologie af en vervolgens in 2011 de master publiek management (Bestuurskunde). Tijdens zijn studie deed hij tevens eerste praktijkervaringen op bij een politiekorps en de Algemene Rekenkamer.denktank publicaties


2015 – Permanentie van tijdelijkheid

Strategische reflecties over de bestuurlijke betekenis van evenementen Nederlandse steden en regio’s investeren fors in het organiseren en ‘binnenhalen’ van tal van grote en kleine evenementen. Het zijn piekmomenten van grote... lees meer

2015 – Professionele ruimte

In de inspectiepraktijk zijn er tal van disciplinerende kaders die gelden voor het interpreteren van lokale praktijken. Die kaders bepalen onder andere waar de inspecteur kijkt, hoe hij beoordeelt, welke... lees meer

2015 – Verbindingen tussen instelling en stelsel in het onderwijstoezicht

Naast het toezicht op instellingen voert de Inspectie van het Onderwijs toezicht op het stelsel uit. Maar wat het stelsel is, en hoe daarop toezicht kan worden gehouden, is geen... lees meer

2015 – Fast-Track Institution Building

The Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) was officially launched in June 2014. By adopting a multidisciplinary approach, the institute seeks to develop and advance integrated solutions to metropolitan... lees meer

2015 – Sedimentatie in sturing

Overheidsorganisaties opereren in toenemende mate in netwerken. Een netwerkende aanpak wordt daarom een steeds belangrijkere praktijk voor de overheid, die naast de andere werkpraktijken een plaats moet krijgen in de... lees meer


publicaties


2012 - Het EPD voorbij? Evaluatie besluitvormingsproces kaderwet elektronische zorginformatie-uitwisseling.

Evaluatie van het besluitvormingsproces bij de realisatie van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Het rapport is hier te vinden.

2011 - Coping with very weak primary schools: Towards 'smart interventions' in Dutch education policy

Onderzoek naar het beleid van het ministerie van OCW gericht op zeer zwakke scholen. Het rapport is hier te lezen.

2012 - Prestaties in de Strafrechtketen

Jorren Scherpenisse werkte mee aan dit onderzoek van de Algemene Rekenkamer, getiteld Prestaties in de strafrechtketen.opleidingen


onderzoeker / opleidingsmanager 070 3024948

linkedin