nlen

drs. J. (Jorren) Scherpenisse

Jorren Scherpenisse (1987) is in 2011 gestart bij de NSOB als onderzoeker van de Denktank en is sindsdien betrokken bij verschillende onderzoeks- en opleidingstrajecten. Daarnaast werkt hij aan een proefschrift over het thema ‘tijd en bestuur’.

 

In de Denktank werkt Scherpenisse aan onderzoeken op het gebied van tijd, netwerken en sturing, strategie en politiek, nudging en gamification, toezicht, media en incidenten. Hierover geeft hij regelmatig lezingen en workshops en doceert hij in verschillende opleidingen.

 

In het onderwijs is Scherpenisse actief als opleidingsmanager van de Master of Public Administration (MPA). Voorheen was hij opleidingsmanager van het Leeratelier Toezicht en Naleving (LTN) en van opleidingen voor het Openbaar Ministerie (OM) en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV).

 

Voor zijn tijd bij de NSOB studeerde Scherpenisse aan de Erasmus Universiteit, waar hij in twee vakgebieden een mastertitel behaalde. Eerst rondde hij in 2009 de master arbeids- en organisatiepsychologie af en vervolgens in 2011 de master publiek management (Bestuurskunde). Tijdens zijn studie deed hij tevens eerste praktijkervaringen op bij een politiekorps en de Algemene Rekenkamer.denktank publicaties


2016 – Ondermijning ondermijnd

Het rapport van de Denktank van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) ‘Ondermijning Ondermijnd’ is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het... lees meer

2016 – Speltechnieken in beleid

De toepassing van speltechnieken in een niet-gesimuleerde context - gamificiation - kan in potentie een meerwaarde vormen voor het sturingsrepertoire van de overheid. Er zijn steeds meer voorbeelden bekend van... lees meer

2016 – Systematisch maatwerk

Het essay is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken tot stand gekomen in het kader van de evaluatie van Green Deals. Met het essay beogen wij een bijdrage... lees meer

2016 – De volgende stap

In steeds meer sectoren in het publieke domein zien we initiatieven ontstaan waarbij netwerken van burgers, ondernemers of maatschappelijke organisaties initiatief nemen en publieke waarde realiseren, waar tot voor kort... lees meer

2015 – In cirkels sturen? Reflecties over de transitie van een lineaire naar een circulaire economie

De circulaire econo­mie is geen nieuw verschijnsel, en toch is er nog weinig nagedacht over hoe dergelijke ontwikkelingen met sturing ondersteund kunnen worden. De essaybundel ‘In cirkels sturen? Reflecties over... lees meer


publicaties


2012 - Het EPD voorbij? Evaluatie besluitvormingsproces kaderwet elektronische zorginformatie-uitwisseling.

Evaluatie van het besluitvormingsproces bij de realisatie van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Het rapport is hier te vinden.

2011 - Coping with very weak primary schools: Towards 'smart interventions' in Dutch education policy

Onderzoek naar het beleid van het ministerie van OCW gericht op zeer zwakke scholen. Het rapport is hier te lezen.

2012 - Prestaties in de Strafrechtketen

Jorren Scherpenisse werkte mee aan dit onderzoek van de Algemene Rekenkamer, getiteld Prestaties in de strafrechtketen.opleidingen


onderzoeker / opleidingsmanager 070 3024948

linkedin