nlen

prof.dr. M.A. (Martijn) van der Steen

Martijn van der Steen (1977) is sinds 2002 in verschillende functies werkzaam bij de NSOB. Hij is co-decaan en adjunct-directeur van de NSOB en directeur van de Denktank. Naast verschillende opleidingen is hij bij de NSOB Denktank verantwoordelijk voor onderzoekstrajecten en onderzoeksprogramma’s. Naast zijn functie bij de NSOB is Martijn van der Steen bijzonder hoogleraar bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Van der Steen’s onderzoeksinteresse gaat uit naar overheidssturing in netwerken, het inbedden van toekomstgerichte noties in actuele beleidsontwikkeling, de vernieuwing van het overheidsbestuur en de manier waarop media en beeldvorming van invloed zijn op processen in het openbaar bestuur. Hij promoveerde in 2009 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift ‘Een sterk verhaal: een analyse van het discours over vergrijzing’. Hij publiceerde Nederlandse en internationale artikelen in uiteenlopende tijdschriften en is (co-)auteur van verschillende boeken. In 2000 ontving hij de scriptieprijs van de Nederlandse Vereniging voor Bestuurskunde voor zijn scriptie ‘The problem is, what is the problem; over organisatieverandering en ambiguïteit’. Hij is Lid van de redactie van het tijdschrift Bestuurskunde en verzorgt regelmatig lezingen op bijeenkomsten en congressen.denktank publicaties


2014 – Ogen en oren, handen en tanden

In Amsterdam is vanaf 19 maart 2014 sprake van verlengd lokaal bestuur, een nieuw bestuurlijk stelsel waarin de centrale stad en bestuurscommissies werken vanuit één gezamenlijke beleidsagenda. In dit stelsel... lees meer

2014 – Ruimte voor risico’s

In dit essay is een afwegingskader geschetst op basis waarvan ruimte voor vrijwillige risicoacceptatie gemaakt kan worden. Dat kader is gemaakt op basis van twee belangrijke uitgangspunten. Ten eerste hebben... lees meer

2014 – Gewoon, in Amsterdam-West

Een zoektocht naar het bijzondere van alledaagse participatiepraktijken. Bijzonder bleek bij nader inzien juist gewoon. De praktijk van Amsterdam-West is er één van op het eerste oog alledaagse interventies en... lees meer

2013 – Pop-up publieke waarde

Overheidssturing in de context van maatschappelijke zelforganisatie. Nieuwe stappen in het denken over sturing en de verhouding van overheid, markt en samenleving komen in dit essay aan bod. De praktijk... lees meer
adjunct-directeur & directeur denktank NSOB / bijzonder hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam 070 3024933

linkedin