nlen

prof.dr. M.A. (Martijn) van der Steen

Martijn van der Steen (1977) is sinds 2002 in verschillende functies werkzaam bij de NSOB. Hij is co-decaan en adjunct-directeur van de NSOB en directeur van de Denktank. Naast verschillende opleidingen is hij bij de NSOB Denktank verantwoordelijk voor onderzoekstrajecten en onderzoeksprogramma’s. Naast zijn functie bij de NSOB is Martijn van der Steen bijzonder hoogleraar bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Van der Steen’s onderzoeksinteresse gaat uit naar overheidssturing in netwerken, het inbedden van toekomstgerichte noties in actuele beleidsontwikkeling, de vernieuwing van het overheidsbestuur en de manier waarop media en beeldvorming van invloed zijn op processen in het openbaar bestuur. Hij promoveerde in 2009 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift ‘Een sterk verhaal: een analyse van het discours over vergrijzing’. Hij publiceerde Nederlandse en internationale artikelen in uiteenlopende tijdschriften en is (co-)auteur van verschillende boeken. In 2000 ontving hij de scriptieprijs van de Nederlandse Vereniging voor Bestuurskunde voor zijn scriptie ‘The problem is, what is the problem; over organisatieverandering en ambiguïteit’. Hij is Lid van de redactie van het tijdschrift Bestuurskunde en verzorgt regelmatig lezingen op bijeenkomsten en congressen.denktank publicaties


2015 – Fast-Track Institution Building

The Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) was officially launched in June 2014. By adopting a multidisciplinary approach, the institute seeks to develop and advance integrated solutions to metropolitan... lees meer

2015 – Gestuurde zelfsturing

De participatie van burgers heeft een centrale plaats in de decentralisaties. Er wordt een beroep gedaan op de eigen kracht van mensen die hulp nodig hebben en op de mensen... lees meer

2015 – Spraakmakend leiderschap

In dit essay over ‘spraakmakend leiderschap’ wordt gereflecteerd op de linguïstische vingerafdruk van de gemeentesecretaris als leidinggevende van de gemeentelijke organisatie. Het essay beschrijft hoe de scheppende kracht van taal... lees meer

2015 – Sedimentatie in sturing

Overheidsorganisaties opereren in toenemende mate in netwerken. Een netwerkende aanpak wordt daarom een steeds belangrijkere praktijk voor de overheid, die naast de andere werkpraktijken een plaats moet krijgen in de... lees meer

2015 – Speels (be)sturen

Een verkenning van toepassingen van gamification in het publieke domein: het toepassen van spelelementen in een niet gesimuleerde context om mensen te motiveren gewenst gedrag te vertonen.... lees meer
adjunct-directeur & directeur denktank NSOB / bijzonder hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam 070 3024933

linkedin