nlen

dr. J.M. (Martin) Schulz

Martin Schulz (1980) is als co-decaan van de NSOB verantwoordelijk voor het Promotieprogramma. Daarnaast is hij als adjunct-directeur van de NSOB Denktank verantwoordelijk voor verschillende onderzoekstrajecten. Schulz promoveerde in 2010 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift ‘De commissie: over de politiek-bestuurlijke logica van een publiek geheim’. Zijn onderzoeken richten zich op vraagstukken die zich afspelen in de gevoeligheid van het snijvlak van politiek en bestuur. Schulz is regelmatig secretaris van onderzoeks- en adviescommissies.

 

Eerder was hij onder andere Academic Director van de Master of Public and Non-profit Management van Tias, Opleidingsdirecteur van de Wethoudersopleiding van de Universiteit van Tilburg en senior-consultant bij Berenschot. Hij doceerde vakken in de Bestuurskunde opleidingen van de Universiteit van Nijmegen en de Universiteit van Tilburg en de Sociologie opleiding van de Universiteit van Utrecht.denktank publicaties


2012 – Bestuursondersteuning tussen voorhoede en achtervang

Tussen voorhoede en achtervang. Een essay over de compensatie van de onvolkomen organisatie. In opdracht van de stichting IKPOB richt dit essay zich op de functie van de bestuursdienst. Bestaat... lees meer

2011 – Beweging bestendigen

Over de dynamica van overheidssturing in het rizoom. Hoe kan je effectief sturen in omstandigheden waarin je niet volledig ‘in control’ bent? Aan de hand van een aantal casussen is... lees meer


opleidingen


co-decaan / adjunct-directeur denktank 070 3024910