nlen

A.P. (Petra) Ophoff MSc

Petra Ophoff is als onderzoeker en leermanager verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en betrokken bij diverse onderzoeks- en opleidingstrajecten. Zij studeerde aan de Universiteit Utrecht en rondde daar haar research master Bestuurskunde af met een onderzoek naar het succes van het Leger des Heils.denktank publicaties


2018 – Tussen fasen

In dit essay willen laten zien dat het bij een onderwijsprogramma als Leren Loont! niet alleen gaat over een nieuwe fase die wordt ingezet, in de zin van een toestand... lees meer


opleidingen


onderzoeker / opleidingsmanager 070 3024923

linkedin