nlen

A.F.S. (Andrea) Frankowski MSc

A.F.S. (Andrea) Frankowski MSc is onderzoeker in de denktank van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, waar zij zich bezighoudt met onderzoek op het brede terrein van het openbaar bestuur. Daarnaast schrijft zij een proefschrift over medische professionals en hun omgang met het DBC-kostendeclaratiesysteem aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur van Tilburg University en is zij als bestuurslid verbonden aan de Vereniging voor Bestuurskunde.

 denktank publicaties


2015 – De Publieke Waarde(n) van Open Data

Open data worden op grote schaal verzameld. Allerlei sterk verschillende bronnen van data vormen samen een enorme pool aan gegevens over het publieke domein, die verder strekt dan de geïsoleerde... lees meer
onderzoeker / opleidingsmanager 070 3024936