nlen

Leeratelier Strategie 2016-2017 afgerond

Met de slotbijeenkomst op dinsdag 27 juni 2017 is de twaalfde uitvoering van het Leeratelier Strategie (editie 2016-2017) feestelijk afgesloten. Op deze middag hebben de deelnemers de bevindingen van hun eindopdracht gepresenteerd.

Voor de eindopdracht zijn de deelnemers als strategisch deskundigen op pad geweest als visitatiecommissie bij verschillende organisaties om het gehanteerde strategische proces kritisch tegen het licht te houden en is hen tevens gevraagd om het onderzochte als spiegel te hanteren en zo op de eigen professionaliteit te reflecteren.

De presentaties werden op deze middag door een jury beoordeeld.

De jury bestond uit:

  • Prof.dr. Mark van Twist, decaan Leeratelier Strategie en voorzitter jury
  • Prof. dr. Martijn van der Steen, bijzonder hoogleraar Strategie en Toekomst aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur van de denktank van de NSOB
  • Mevrouw dr. Liesbeth Noordegraaf, Universitair Hoofddocent en programmaleider Humanities en Economics & Business van de Erasmus University College (EUC)
  • De heer dr. Guido Rijnja, coördinator Algemeen Communicatiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst

Aan het einde van de slotbijeenkomst ontvingen de deelnemers een certificaat als bewijs van afronding van het leeratelier.

De NSOB feliciteert de deelnemers van de twaalfde uitvoering van het Leeratelier Strategie (editie 2016-2017) met het afronden van de opleiding en het behalen van hun certificaat:

Maaike Bos-Lijnkamp – IND
Sjoerd van Dommelen – Provincie Noord-Brabant
Frans de Graaf – Provincie Zuid-Holland
Mickle Heite – Gemeente Twenterand
Thomas Hessels – Ministerie van BZK
Famke Houthof – Gemeente Rotterdam
Koos Langeveld – Gemeente Amsterdam
Mirjam van het Loo – Onderzoeksraad voor Veiligheid
Hans Nobbe – Rijkswaterstaat
Laetitia van der Perk – IND
Marieke Plomp – Provincie Utrecht
Maddy Reijers-van Stekelenburg – Provincie Noord-Brabant
Melchert Reudink – Planbureau voor de Leefomgeving
Manon Sernee – Provincie Noord-Holland
Niels Sorel – Planbureau voor de Leefomgeving
Enno Strating – Provincie Flevoland
Rosa van der Tas – Ministerie van OCW
Redmer Wierdsma – Gemeente Utrecht
Elsabé  Willeboordse – Onderzoeksraad voor Veiligheid
Ira van der Zaal-van Bommel – Ministerie van V&J

 

foto: Gerhard van Roon

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Zomercursus Betwiste Kennis

Maandag 28 en dinsdag 29 augustus 2017 vindt de 2-daagse zomercursus Betwiste Kennis plaats bij de NSOB. Voor meer informatie klikt u hier.

Start Master of Public Administration

De opleiding Master of Public Administration gaat voor de 29e keer van start op donderdag 7 september 2017. De opleiding Master of Public Administration is een tweejarige deeltijdopleiding voor hogere ambtenaren, werkzaam bij het Rijk, provincies, gemeenten en andere overheidsorganisaties en voor functionarissen uit organisaties die intensief met de publieke sector te maken hebben.

Feestelijke afsluiting IML.029

Donderdag 22 juni 2017 vond de Slotbijeenkomst van de 29e...Read more
Meer informatie
Share

De NSOB biedt hoogwaardige, uitdagende en innovatieve opleidingen, leerateliers en masterclasses, waarin altijd een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk.

think tank

De kennisfunctie van de NSOB komt naar voren in haar rol als denktank. De denktank van de NSOB verzorgt praktijkgericht én wetenschappelijk ingebed onderzoek.