nlen

drs. J.M. (Jorgen) Schram

drs. Jorgen Schram is sinds 2014 als onderzoeker en leermanager verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Binnen de NSOB Denktank werkt hij aan onderzoeken op het gebied van toezicht, controle en publieke verantwoording, netwerken en sturing, georganiseerde ondermijnende criminaliteit, politiek en strategie. Vanuit zijn functie als leermanager is Jorgen betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van diverse leerateliers, opleidingen en incompany trajecten die zich met name richten op governance en toezicht, strategie en het sturen in netwerken.

 

Opleidingen die hij coördineert zijn onder andere het leeratelier Toezicht en Naleving (LTN) en het leeratelier Creatie van Maatschappelijke Meerwaarde  (CMM). Daarnaast is hij betrokken bij opleidings- en onderzoekstrajecten van het Ministerie van Economische Zaken (EZ), de Inspectie van het Onderwijs (IvhO), het Interprovinciaal Overleg (IPO), het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ), en the National Academy of Civil Service Taiwan (NACS). Jorgen studeerde eerder Bestuurskunde ‘Publiek Management’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.denktank publicaties


2017 – Ondertussen in de Spaanse Polder

Ondermijnende criminaliteit is een groot maatschappelijke probleem, dat zich op vele plekken in Nederland voordoet. De Spaanse Polder is zo’n gebied. Dit gebied met grote economische potentie en zeker ook... Read more

2017 – Weten wat er speelt

Al decennia lang proberen overheden de verbinding tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ te versterken. Door de jaren heen zijn er vele, uiteenlopende initiatieven geweest om beleidsmakers en de uitvoeringspraktijk meer en... Read more


opleidingen


researcher / program manager 070 3024922

linkedin