nlen

Publicaties

2015 – Verbindingen tussen instelling en stelsel in het onderwijstoezicht

Naast het toezicht op instellingen voert de Inspectie van het Onderwijs toezicht op het stelsel uit. Maar wat het stelsel is, en hoe daarop toezicht kan worden gehouden, is geen vanzelfsprekend gegeven. Het stelsel is immers geen praktijk die waargenomen en geregistreerd kan worden. Het toezicht op stelselniveau krijgt reële betekenis door het te relateren aan de praktijken die zich in en rondom het onderwijs voordoen. Maar de afstand tussen beide is groot. Wat op... lees meer

2015 – Fast-Track Institution Building

The Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) was officially launched in June 2014. By adopting a multidisciplinary approach, the institute seeks to develop and advance integrated solutions to metropolitan challenges that include and span aspects of various topics, like energy, water, mobility, health, food and waste. This essay reflects on the history and manner in which AMS was founded. There are several reasons to undertake such a reflection, but none more so than the... lees meer

2015 – De positie van de Inspecteur-Generaal in de Rijksdienst

In het advies wordt voorgesteld om de positie van de Inspecteur-Generaal vast te leggen in een ‘Aanwijzing voor de Rijksdienst’ en de bijzondere kenmerken van de positie voor de gehele Rijksdienst in één regeling vast te leggen.... lees meer

2015 – Gestuurde zelfsturing

De participatie van burgers heeft een centrale plaats in de decentralisaties. Er wordt een beroep gedaan op de eigen kracht van mensen die hulp nodig hebben en op de mensen in hun omgeving die hulp kunnen geven. Gemeenten gaan eerst kijken naar wat burgers zelf kunnen en de aanspraak op professionele hulp wordt minder vanzelfsprekend. De decentralisaties zijn daarom niet slechts een bestuurlijke operatie, maar vooral ook een maatschappelijke operatie. Deze operatie roept de vraag op... lees meer

2015 – Spraakmakend leiderschap

In dit essay over ‘spraakmakend leiderschap’ wordt gereflecteerd op de linguïstische vingerafdruk van de gemeentesecretaris als leidinggevende van de gemeentelijke organisatie. Het essay beschrijft hoe de scheppende kracht van taal richting kan geven aan veranderprocessen. Het biedt geen handleiding voor ‘beter spreken’, maar nodigt uit tot reflectie op het eigen stijlbereik en de weerklank van de woorden in de organisatie. Deze publicatie van de NSOB denktank kwam tot stand in samenwerking met de stichting IKPOB.... lees meer

2015 – Sedimentatie in sturing

Overheidsorganisaties opereren in toenemende mate in netwerken. Een netwerkende aanpak wordt daarom een steeds belangrijkere praktijk voor de overheid, die naast de andere werkpraktijken een plaats moet krijgen in de organisatie. Het netwerkend werken vormt een uitdaging voor overheidsorganisaties, die doorgaans niet gebouwd zijn voor het werken in netwerken. Gebaseerd op het programma van de Provincie Zuid-Holland om netwerkend werken systematisch in de organisatie in te richten, verkent dit essay de mogelijkheden voor meervoudig organiseren:... lees meer

2015 – Speels (be)sturen

Een verkenning van toepassingen van gamification in het publieke domein: het toepassen van spelelementen in een niet gesimuleerde context om mensen te motiveren gewenst gedrag te vertonen.... lees meer

2015 – (On-)geschreven regels Subsidieverlening bij netwerkend werken in de provincie Zuid-Holland (working paper)

De provincie werkt steeds vaker op een netwerkende wijze samen met andere partijen om maatschappelijke doelen te realiseren. Soms met gemeenten, soms met maatschappelijke organisaties of lokale initiatiefnemers. De ene keer aan tafels waarin gezamenlijk werkpro- gramma’s worden gemaakt, de andere keer door vanuit een doelbudget wisselende samen- werkingsrelaties aan te gaan, weer een andere keer door sociaal ondernemers te faciliteren die zich zelf bij de provincie melden. Bij netwerkend werken komt de provincie in... lees meer

Filters

thema's

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl