nlen

Publicaties

2009 – regulerende staat

Ontwikkeling van het toezicht door Inspecties. Sinds het midden van de jaren negentig verkeert het toezicht vanuit de overheid in een voortdurende staat van reconstructie. Nieuwe organisaties worden opgericht en bestaande worden gereorganiseerd, gefuseerd of nieuw gevormd. In dit essay wordt ingegaan op de achtergronden die tot deze verhoogde veranderaandacht geleid hebben.... lees meer

2009 – Toekomstverkenning en organisatieontwikkeling

Ontwerpkeuzes in het scenarioproject RWS 2020. Toekomstverkenning is een veelgebruikt instrument in strategische processen, ook bij overheidsorganisaties. Strategie en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vraag is of en hoe dat goed gebeurt.... lees meer

2009 – Strategiseren in de schaduw van de macht

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders. Politiek assistenten zijn een relatief nieuw soort functionaris, die zorg draagt voor de ondersteuning van bestuurders. De politiek assistenten vervullen een functie die niet meer als ‘extraatje’ te benoemen is, maar die inmiddels vitaal is om het systeem in stand te houden.... lees meer

2008 – Verschuivende verwachtingen

Over rolverandering en vormgeven aan strategische professionaliteit. In dit essay wordt verslag gedaan van de rolverandering die zich sinds de start van de vorming van de strategische afdeling heeft voltrokken binnen de bestuursdienst van een grote Nederlandse gemeente. Hoe adviseurs strategen werden.... lees meer

2008 – Achter de voordeur, onder het bed

De dwaalleer van de etatistische vermarkting. ‘Taken zijn verzelfstandigd, of helemaal geprivatiseerd, maar als er iets hapert aan de vervulling wordt de overheid er wel op aangekeken. ‘Overheid’ is synoniem geworden voor ‘die hele soepzooi in Den Haag’. Dat laatste is zeker geen citaat.’... lees meer

2007 – Denktanks in beweging

Van ‘kennis voor beleid’ naar transnationale ideeënmakelaardij. Denktank is een containerterm, waarachter een moeilijk op een noemer te verenigen geheel aan betekenissen schuilgaat. Hoe opereren denktanks, in een steeds grenzenlozer wordende wereld van informatieproductie en ideeënuitwisseling?... lees meer

2007 – Een gemakkelijke waarheid

Waarom we niet leren van onderzoekscommissies. Het doel van onderzoekscommissies is steeds tweeledig: analyseren wat mis ging en lessen formuleren opdat het voortaan beter gaat. Leert de overheid van de analyses en rapporten van dergelijke onderzoekscommissies? En dragen onderzoekscommissies zelf wellicht bij aan dit beperkte leervermogen?... lees meer

2007 – Reinventing the Netherlands

De vormgeving van het openbaar bestuur. ‘Nederlands design zegt veel over Nederland, en de bestuurscultuur kan daar veel van leren. Ontwerpen en besturen hebben één brede karaktertrek gemeen: het zijn allebei culturele opgaven, waar culturele producten uit voortkomen.’ Dat is wat de NSOB zelf ook beoogt, meen ik: ons met nieuwe ogen naar onze vertrouwde omgeving laten kijken.... lees meer

Filters

thema's

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl