nlen

Publicaties

2010 – Beleidsdruk, een beschouwing

Een beschouwing. Beleidsdruk: een druk die voortkomt uit en samenhangt met de (besluit-)vorming en uitvoering van beleid en die zijn oorzaak heeft in beleidspraktijken. In dit wordt in beeld gebracht waar het fenomeen beleidsdruk voor staat, welke mechanismen er achter schuil gaan en wat de effecten zijn die erdoor kunnen worden opgeroepen.... lees meer

2010 – Veranderende vernieuwing: op weg naar vloeibaar bestuur

Een beschouwing over 60 jaar vernieuwing van de rijksdienst. In dit essay wordt weergegeven hoe pogingen tot vernieuwing van de rijksdienst in de naoorlogse periode te beoordelen zijn en schetsen de patronen die achter opeenvolgende praktijken schuilgaan. Ook wordt er vooruitgekeken, door te schetsen hoe de ontwikkeling van de vernieuwing van de rijksdienst zich voortzet.... lees meer

2010 – Techniek van de onmacht

Fatalisme in politiek en technologie. ‘Obsessieve media-aandacht, woedende kritiek op de autoriteiten, politieke oproer’. Dit leidt tot de volgende drie vragen die in dit essay centraal staan: ‘Waarom ligt er een taboe op fatalisme in de politiek?’, ‘Wat gaat er mis als bestuurders proberen fatalisme te verkopen?’ en tot slot ‘Hoe breng je onmacht dan wel aan de man?’.... lees meer

2010 – De logica van het ongepaste

Over de professionaliteit van wijkmanagers in de onvolkomen organisatie. Wijkmanagers als professionele opdracht een verbinding te leggen tussen de wereld van de wijk en de wereld van gemeentelijke organisatie. Alleen hoe leg je vast waar je wel en niet voor verantwoordelijk bent als de kwesties waar het om gaat vaak onvoorzien zijn?... lees meer

2010 – Figureren in het verhaal van een ander

Over gezagsdragers in beeld. De voorbeelden van de politiek in ingewikkelde mediaoptredens zijn talrijk. De essentie van ‘mediacratie’ staat in dit essay centraal: de gevolgen van de versmelting die optreedt in de handelingslogica’s van politiek, ambtenarij en media.... lees meer

2010 – Over (on)macht en (on)behagen in de beleidsadvisering

In deze publicatie worden de lijnen geschetst van een onderzoeksprogramma dat voorbij wil komen aan dit type ongemak door in de wetenschapsbeoefening niet slechts te kiezen voor ‘kritische distantie’ maar óók voor ‘betrokken nabijheid’. In de advisering aan bestuur dient daarbij aandacht te zijn voor de onvermijdelijke spanning tussen wat er zich op het podium en achter de schermen afspeelt en voor de organisatorische beddingen die nodig zijn om de actuele ontwikkeling naar een vloeibaar... lees meer

2009 – Leren van Tegenspraak en Tegenwicht

Hoe professionals en managers leren van leiderschap, resultaatgerichte sturing en toezicht. Hoe leren professionals van resultaatgerichte sturing? Hoe leren toezicht en beleid zinvol van elkaar? En hoe leert het middenmanagement in een ambtelijke organisatie eigenlijk van hun leidinggevenden?... lees meer

2009 – regulerende staat

Ontwikkeling van het toezicht door Inspecties. Sinds het midden van de jaren negentig verkeert het toezicht vanuit de overheid in een voortdurende staat van reconstructie. Nieuwe organisaties worden opgericht en bestaande worden gereorganiseerd, gefuseerd of nieuw gevormd. In dit essay wordt ingegaan op de achtergronden die tot deze verhoogde veranderaandacht geleid hebben.... lees meer

Filters

thema's

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl