nlen

Publicaties

2010 – De logica van het ongepaste

Over de professionaliteit van wijkmanagers in de onvolkomen organisatie. Wijkmanagers als professionele opdracht een verbinding te leggen tussen de wereld van de wijk en de wereld van gemeentelijke organisatie. Alleen hoe leg je vast waar je wel en niet voor verantwoordelijk bent als de kwesties waar het om gaat vaak onvoorzien zijn?... lees meer

2010 – Figureren in het verhaal van een ander

Over gezagsdragers in beeld. De voorbeelden van de politiek in ingewikkelde mediaoptredens zijn talrijk. De essentie van ‘mediacratie’ staat in dit essay centraal: de gevolgen van de versmelting die optreedt in de handelingslogica’s van politiek, ambtenarij en media.... lees meer

2010 – Over (on)macht en (on)behagen in de beleidsadvisering

In deze publicatie worden de lijnen geschetst van een onderzoeksprogramma dat voorbij wil komen aan dit type ongemak door in de wetenschapsbeoefening niet slechts te kiezen voor ‘kritische distantie’ maar óók voor ‘betrokken nabijheid’. In de advisering aan bestuur dient daarbij aandacht te zijn voor de onvermijdelijke spanning tussen wat er zich op het podium en achter de schermen afspeelt en voor de organisatorische beddingen die nodig zijn om de actuele ontwikkeling naar een vloeibaar... lees meer

2009 – Leren van Tegenspraak en Tegenwicht

Hoe professionals en managers leren van leiderschap, resultaatgerichte sturing en toezicht. Hoe leren professionals van resultaatgerichte sturing? Hoe leren toezicht en beleid zinvol van elkaar? En hoe leert het middenmanagement in een ambtelijke organisatie eigenlijk van hun leidinggevenden?... lees meer

2009 – regulerende staat

Ontwikkeling van het toezicht door Inspecties. Sinds het midden van de jaren negentig verkeert het toezicht vanuit de overheid in een voortdurende staat van reconstructie. Nieuwe organisaties worden opgericht en bestaande worden gereorganiseerd, gefuseerd of nieuw gevormd. In dit essay wordt ingegaan op de achtergronden die tot deze verhoogde veranderaandacht geleid hebben.... lees meer

2009 – Toekomstverkenning en organisatieontwikkeling

Ontwerpkeuzes in het scenarioproject RWS 2020. Toekomstverkenning is een veelgebruikt instrument in strategische processen, ook bij overheidsorganisaties. Strategie en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vraag is of en hoe dat goed gebeurt.... lees meer

2009 – Strategiseren in de schaduw van de macht

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders. Politiek assistenten zijn een relatief nieuw soort functionaris, die zorg draagt voor de ondersteuning van bestuurders. De politiek assistenten vervullen een functie die niet meer als ‘extraatje’ te benoemen is, maar die inmiddels vitaal is om het systeem in stand te houden.... lees meer

2008 – Verschuivende verwachtingen

Over rolverandering en vormgeven aan strategische professionaliteit. In dit essay wordt verslag gedaan van de rolverandering die zich sinds de start van de vorming van de strategische afdeling heeft voltrokken binnen de bestuursdienst van een grote Nederlandse gemeente. Hoe adviseurs strategen werden.... lees meer

Filters

thema's

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl