nlen

Publicaties

2012 – Stresstest, Scenariodenken & Strategisch gesprek (working paper)

Naar schokbestendige gemeenten. Inmiddels voeren niet alleen banken en bedrijven stresstests uit, ook overheden hanteren het instrument. Zo worden door samenwerkende gemeenten met een voor hen op maat gesneden stresstest de gevolgen van exogene schokken voor de gemeentebegroting in kaart gebracht. 1 De schokken die in deze speci eke stresstest worden bekeken zijn een vastgoed- crisis (daling prijzen en afzet), een nanciële crisis (hogere rente), een economische crisis (werkloosheid en economische krimp), een grootschalige bezuiniging... lees meer

2012 – Verhullende onthullingen (working paper)

Over zijn en schijn in het bestuur. Vaak biedt wat zichtbaar is een indruk van wat zich daarachter afspeelt, denk aan het gla- zen kantoorgebouw of het Torentje als decor voor een nieuwsitem. Soms heeft wat zichtbaar is juist tot doel hetgeen zich daarachter bevindt te verbergen of zelfs te verhullen, zoals bij de geblindeerde ramen van de dienstauto, de lamellen in de vergaderkamer. We zien ‘voor- kanten’ die een echo of verbeelding vormen van praktijken... lees meer

2011 – Niets te zien

De ambtelijke voorbereiding van een kabinetswisseling. Hoe vindt de wisseling van kabinet, in feite een wisseling van de macht, plaats? Hoe verloopt het ambtelijke proces dat daarbij hoort, wat doen ambtenaren om de kabinetswissel voor te bereiden en zo goed mogelijk te laten verlopen?... lees meer

2011 – Op weg naar elektrisch rijden

Bestuurlijke dilemma’s. Als elektrisch rijden de oplossing is, wat is dan eigenlijk het probleem? Wat kan de overheid doen om de introductie van elektrisch rijden te begeleiden, te versnellen en te versterken, en een blijvende transitie tot stand te brengen?... lees meer

2011 – Zorg door de staat

Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de JGZ. In dit essay wordt kritisch stilgestaan bij de ontwikkelingen die het veld van de JGZ kenmerken. Ook komt de voorgestelde gemeentelijke inbesteding van de JGZ aan de orde en de daarbij te verwachten dynamiek.... lees meer

2011 – Beweging bestendigen

Over de dynamica van overheidssturing in het rizoom. Hoe kan je effectief sturen in omstandigheden waarin je niet volledig ‘in control’ bent? Aan de hand van een aantal casussen is gekeken welke strategieën de overheid kan inzetten om te sturen in een vernetwerkte samenleving.... lees meer

2011 – Gevoel voor bewijs

Naar vloeiende verbindingen tussen kennis en beleid. Hoe verhouden kennis en beleid zich tot elkaar? Hoe kan kennis beleid versterken? De notie van evidence based policy staat in dit essay centraal en biedt een begaanbare middenweg voor professionals, wetenschappers en studenten die zich in dit vraagstuk verdiepen.... lees meer

2010 – De weg van het geld

Hoe kapitaalstromen zich verleggen en wat dat betekent voor de zeggenschap over publieke dienstverlening. Dit essay laat zien hoe achter de schijnbare schaarste van middelen een grote stroom privaat geld in het publieke domein actief kan gaan worden. Wat gebeurt er als belastinggelden worden gesubstitueerd door andere geldstromen?... lees meer

Filters

thema's

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl