nlen

Publicaties

2011 – Op weg naar elektrisch rijden

Bestuurlijke dilemma’s. Als elektrisch rijden de oplossing is, wat is dan eigenlijk het probleem? Wat kan de overheid doen om de introductie van elektrisch rijden te begeleiden, te versnellen en te versterken, en een blijvende transitie tot stand te brengen?... lees meer

2011 – Zorg door de staat

Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de JGZ. In dit essay wordt kritisch stilgestaan bij de ontwikkelingen die het veld van de JGZ kenmerken. Ook komt de voorgestelde gemeentelijke inbesteding van de JGZ aan de orde en de daarbij te verwachten dynamiek.... lees meer

2011 – Beweging bestendigen

Over de dynamica van overheidssturing in het rizoom. Hoe kan je effectief sturen in omstandigheden waarin je niet volledig ‘in control’ bent? Aan de hand van een aantal casussen is gekeken welke strategieën de overheid kan inzetten om te sturen in een vernetwerkte samenleving.... lees meer

2011 – Gevoel voor bewijs

Naar vloeiende verbindingen tussen kennis en beleid. Hoe verhouden kennis en beleid zich tot elkaar? Hoe kan kennis beleid versterken? De notie van evidence based policy staat in dit essay centraal en biedt een begaanbare middenweg voor professionals, wetenschappers en studenten die zich in dit vraagstuk verdiepen.... lees meer

2010 – De weg van het geld

Hoe kapitaalstromen zich verleggen en wat dat betekent voor de zeggenschap over publieke dienstverlening. Dit essay laat zien hoe achter de schijnbare schaarste van middelen een grote stroom privaat geld in het publieke domein actief kan gaan worden. Wat gebeurt er als belastinggelden worden gesubstitueerd door andere geldstromen?... lees meer

2010 – Beleidsdruk, een beschouwing

Een beschouwing. Beleidsdruk: een druk die voortkomt uit en samenhangt met de (besluit-)vorming en uitvoering van beleid en die zijn oorzaak heeft in beleidspraktijken. In dit wordt in beeld gebracht waar het fenomeen beleidsdruk voor staat, welke mechanismen er achter schuil gaan en wat de effecten zijn die erdoor kunnen worden opgeroepen.... lees meer

2010 – Veranderende vernieuwing: op weg naar vloeibaar bestuur

Een beschouwing over 60 jaar vernieuwing van de rijksdienst. In dit essay wordt weergegeven hoe pogingen tot vernieuwing van de rijksdienst in de naoorlogse periode te beoordelen zijn en schetsen de patronen die achter opeenvolgende praktijken schuilgaan. Ook wordt er vooruitgekeken, door te schetsen hoe de ontwikkeling van de vernieuwing van de rijksdienst zich voortzet.... lees meer

2010 – Techniek van de onmacht

Fatalisme in politiek en technologie. ‘Obsessieve media-aandacht, woedende kritiek op de autoriteiten, politieke oproer’. Dit leidt tot de volgende drie vragen die in dit essay centraal staan: ‘Waarom ligt er een taboe op fatalisme in de politiek?’, ‘Wat gaat er mis als bestuurders proberen fatalisme te verkopen?’ en tot slot ‘Hoe breng je onmacht dan wel aan de man?’.... lees meer

Filters

thema's

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl