nlen

Opdrachtgevers

De NSOB Denktank kent verschillende opdrachtgevers binnen het openbaar bestuur. Onderstaand ziet u een greep uit onze opdrachtgevers:

Openbaar Ministerie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Gemeente Amsterdam

Provincie Zuid Holland

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Economische Zaken

Rijkswaterstaat

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Provincie Noord-Brabant

Provincie Utrecht

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Raad voor de Rechtspraak

Gemeente Enschede

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gemeente Den Haag

Gemeente Rotterdam

Gemeente Utrecht

Nationale Politie