nlen

onderzoeksprofiel

Het onderzoek van de NSOB is ondergebracht in de NSOB Denktank, die onderzoek met wetenschappelijke kwaliteit en praktische relevantie verricht.

Het onderzoek staat in nauwe verbinding met het onderwijs. Het onderwijs voedt de denktank van de NSOB met nieuwe vragen op het gebied van beleid, sturing en de verhouding tussen publieke, private en maatschappelijke domeinen. Andersom zorgt de denktank door excellent onderzoek voor permanente verbetering en vernieuwing van het curriculum. Zo versterken onderwijs en onderzoek elkaar. Het onderzoek van de NSOB draagt bovendien bij aan het publieke debat over de rol en het functioneren van het openbaar bestuur en andere domeinen in de publieke sector.

De ontwikkelde kennis vloeit op verschillende manieren terug naar het veld. Door publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, door essays in de eigen Denktank Publicatiereeks, door het uitbrengen van dissertaties en in onderzoeksrapporten in gezamenlijke productie met partners of opdrachtgevers. Voor zover mogelijk zijn de publicaties van NSOB onderzoek te downloaden via de website of opvraagbaar via info(at)nsob.nl.

De Denktank verricht onderzoek op vele verschillende terreinen. Steeds staat de publieke zaak centraal. De verschillende richtingen en inzichten komen samen in vier programmalijnen/thema’s:

  • Strategie en toekomst
  • Politiek en bestuur
  • Sturen in netwerken
  • Toezicht en naleving

 

Intelligent Bestuur

Sinds 2011 voert de NSOB het meerjarig interdepartementaal kennisprogramma Intelligent Bestuur uit. Opdrachtgevers zijn meerdere ministeries in wisselende samenstellingen. Doel van het programma is om te komen tot toepassingsgericht bestuurskundig onderzoek met toegevoegde waarde voor de praktijk, met inzichten uit verschillende disciplines en een verbinding van internationale expertise met de Nederlandse praktijk. Ook zorgt het voor een uitwisseling van kennis tussen de betrokken ministeries.

Een politiek van verschil  creëert voorwaarden die eigen verantwoordelijkheid van burgers mogelijk maken.

Prof.dr. Paul Frissen | Bestuursvoorzitter en decaan